ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 61 ‘ที่ปรึกษากฎหมาย’เปิดเสวนาทิศทางจัดการปัญหาแรงงานบังคับตาม พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 20/09/2562
icon 62 ก.แรงงาน จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ 20/09/2562
icon 63 ปลื้ม! สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน คว้ารางวัลชนะเลิศ องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 20/09/2562
icon 64 ก.แรงงาน ประชุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งแรงงานประมงกลับจากต่างประเทศ 20/09/2562
icon 65 ก.แรงงาน ร่วมส่งเสริมสิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน 20/09/2562
icon 66 รมว.แรงงาน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล กล่าวสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย 20/09/2562
icon 67 รมว.แรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ จ.เชียงราย 20/09/2562
icon 68 ‘หม่อมเต่า’เปิดหลักสูตร“ครูฝึกต้นแบบ”พัฒนาทักษะแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 19/09/2562
icon 69 ‘เลขานุการรัฐมนตรีแรงงาน’จับมือสถานประกอบการ จัดทีมแพทย์ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน จ.สมุทรสาคร 19/09/2562
icon 70 ‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมประชุม 'คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/62 ’ 19/09/2562
icon 71 'ปลัดแรงงาน' นำข้าราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 18/09/2562
icon 72 ‘หม่อมเต่า’ เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงาน เห็นชอบแผนงานการเคลื่อนย้าย และคงสิทธิทางประกันสังคมแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV 18/09/2562
icon 73 รมว.แรงงาน ร่วมบริจาคเงินผ่านรายการพิเศษ "ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD หมายเลข ๓๐ 18/09/2562
icon 74 ก.แรงงาน ประชุม ‘เสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 4’ 17/09/2562
icon 75 ก.แรงงาน ร่วมประชุม ‘จนท.อาวุโสด้านแรงงาน CLMTV ครั้งที่ 5’ 17/09/2562
icon 76 ‘หม่อมเต่า’ ยัน แรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย 17/09/2562
icon 77 ก.แรงงาน ร่วมงาน ‘สัมมนาบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงาน กพ.’ 16/09/2562
icon 78 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 16/09/2562
icon 79 ก.แรงงาน จับมือ เครืออัมรินทร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ฯ 16/09/2562
icon 80 'รองปลัดแรงงาน' ร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุมความร่วมมือด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 16/09/2562
icon 81 ก.แรงงาน ลงใต้นำภารกิจแรงงานร่วมออกบูธ กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร ‘เมืองคอน’ 15/09/2562
icon 82 ก.แรงงาน ประชุม ‘คัดเลือก ขรก. ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/62’ 13/09/2562
icon 83 ก.แรงงาน ร่วมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ 13/09/2562
icon 84 ก.แรงงาน ประชุม ‘ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/62’ 13/09/2562
icon 85 นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 13/09/2562
icon 86 ‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมรับเสด็จ 'พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ' ทรงเปิด ‘โครงการเทิดพระเกียรติ’ 13/09/2562
icon 87 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดแม่ฮ่อสอน’ 13/09/2562
icon 88 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 12/09/2562
icon 89 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมมือ ‘ภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน’ 12/09/2562
icon 90 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV 12/09/2562