ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 61 รมว.แรงงาน ร่วมบันทึกเทปรายการ NBT มีคำตอบ ประเด็นเรื่อง “สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” ปี 62 09/04/2562
icon 62 "บิ๊กอู๋" ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 28 ปี เข้าสู่ปีที่ 29 หนังสือพิมพ์ข่าวสด 09/04/2562
icon 63 ก.แรงงานประชุม คกก. ประสานงานการจัดงานวันแรงงาน 09/04/2562
icon 64 ก.แรงงานประชุม คณะทำงานจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงาน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 09/04/2562
icon 65 “บิ๊กอู๋”บุกโคราชชูสถานประกอบกิจการต้นแบบ GLP พัฒนาชีวิตแรงงานด้วยศาสตร์พระราชา 05/04/2562
icon 66 ก.แรงงาน เสริมทักษะยุวแรงงาน ประชาชนทั่วไป สาขาผู้ช่วยช่างแต่งผม 05/04/2562
icon 67 ผู้ตรวจฯ แรงงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปี 62 ณ จังหวัดจันทบุรี 05/04/2562
icon 68 “บิ๊กอู๋” หารือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารต่อยอดความร่วมมือ ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก 04/04/2562
icon 69 “บิ๊กอู๋”ห่วงใยแรงงานกลับบ้านสงกรานต์ประสบอุบัติเหตุ กำชับหน่วยงานในสังกัดดูแลเต็มที่ 04/04/2562
icon 70 รมว.แรงงาน รับฟังสรุปผลการประเมินโครงการผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ปี ๖๑ 04/04/2562
icon 71 รมว.แรงงาน เปิดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 03/04/2562
icon 72 “บิ๊กอู๋”จัดให้ ส่งแรงงานไทยและต่างด้าว กลับบ้านสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างปลอดภัย 03/04/2562
icon 73 ก.แรงงาน ร่วมลงนาม MOU ‘นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด’ 03/04/2562
icon 74 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” 03/04/2562
icon 75 "บิ๊กอู๋" ปลื้ม เยาวชนโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เข้าขอบคุณ 02/04/2562
icon 76 “บิ๊กอู๋”ปฐมนิเทศยุวแรงงาน ป้อนนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดงานอย่างมีคุณภาพ 01/04/2562
icon 77 ผู้ตรวจฯ แรงงาน นำ ขรก.เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ขรก.พลเรือนดีเด่น ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 01/04/2562
icon 78 “ปลัดแรงงาน”แถลงต่อเวทีไอแอลโอ รัฐบาลไทยส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความปลอดภัยแรงงาน 29/03/2562
icon 79 "บิ๊กอู๋" พบปะผู้ฝึกงานเทคนิคไทย ดูงานต้นแบบความปลอดภัยใน สปก. และการจ้างงานวัยเก๋า สตรี คนพิการ ในญี่ปุ่น 29/03/2562
icon 80 ก.แรงงาน ส่งเสริมงานที่มีคุณค่า เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 28/03/2562
icon 81 คณะผู้ตรวจฯ แรงงาน ลงพื้นที่สระแก้ว ตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายเน้นหนัก ก.แรงงาน 28/03/2562
icon 82 “บิ๊กอู๋”ลุยแดนปลาดิบ พบปะผู้ฝึกงานเทคนิคไทย ดูงานเอไอ ต่อยอดนวัตกรรมแห่งอนาคต 28/03/2562
icon 83 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 55 ปี ก้าวสู่ปีที่ 56 นสพ.เดลินิวส์ 28/03/2562
icon 84 บิ๊กแรงงาน หารือ บิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะป้อนตลาดแรงงานญี่ปุ่น 28/03/2562
icon 85 ก.แรงงานของไทย ลงนาม MOC กับก.สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ญี่ปุ่น เพิ่มความคุ้มครองคนงานไทยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 28/03/2562
icon 86 ก.แรงงาน เปิดสัมมนา “นโยบายตลาดแรงงานและการจ้างงาน : งานในอนาคตในบริบทสังคมสูงวัย” 27/03/2562
icon 87 ผู้ตรวจฯ แรงงาน ลงพื้นที่ปราจีนบุรี ตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 27/03/2562
icon 88 รมว.แรงงาน บินญี่ปุ่น เยี่ยมคนงานไทยตามโครงการ IM Japan ฝากตั้งใจทำงาน พัฒนาทักษะ เก็บออม วางแผนอนาคต 27/03/2562
icon 89 ก.แรงงาน พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ผลักดันงานของกระทรวงทุกระดับ 27/03/2562
icon 90 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 27/03/2562