ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 121 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ ‘ตรวจ PIPO ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม’ 15/07/2562
icon 122 ‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ 'ขรก.รุ่น 23 ต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ 12/07/2562
icon 123 ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการแรงงาน 12/07/2562
icon 124 ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน 12/07/2562
icon 125 ก.แรงงาน ประชุม แนวทางจัดสรรงบประมาณและติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 11/07/2562
icon 126 ก. แรงงาน ประชุม ‘คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน’ 11/07/2562
icon 127 ‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'NBT ครบรอบ 31 ปี' 11/07/2562
icon 128 ก.แรงงาน ประชุม ‘ใช้จ่ายงบประมาณ สป.รง. ปี 62 ครั้งที่ 6/62’ 11/07/2562
icon 129 “ผู้ตรวจแรงงาน”ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11/07/2562
icon 130 ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.อุดรธานี 10/07/2562
icon 131 ก.แรงงาน พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน หนุนเอกชนประกอบธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม 10/07/2562
icon 132 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 09/07/2562
icon 133 ก. แรงงาน ประชุมติดตาม ‘ข้อเรียกร้อง วันแรงงานแห่งชาติ ปี 62’ 09/07/2562
icon 134 ก.แรงงาน ประชุมประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 09/07/2562
icon 135 ปลัดแรงงาน บันทึกเทปรายการ เคลียร์คัดชัดเจน 08/07/2562
icon 136 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 08/07/2562
icon 137 คบต. เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี 08/07/2562
icon 138 รองนายกรัฐมนตรีฯ พบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี 08/07/2562
icon 139 ก.แรงงาน ประชุม คกก.จัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 08/07/2562
icon 140 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 08/07/2562
icon 141 “ปลัดแรงงาน” ให้โอวาทเยาวชนแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 43 08/07/2562
icon 142 ‘ปลัดแรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'สำนักข่าวบลูมเบิร์ก' 05/07/2562
icon 143 ก.แรงงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 05/07/2562
icon 144 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ที่ปรึกษาปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 05/07/2562
icon 145 ก.แรงงาน ประชุมวางแผนการวิเคราะห์นำข้อมูลใช้ในการออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ 05/07/2562
icon 146 'ปลัดแรงงาน' บันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปอิสราเอล 05/07/2562
icon 147 ก.แรงงาน เจ้าภาพประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม พัฒนากำลังคนในภูมิภาคด้วยแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” 04/07/2562
icon 148 ‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ 'แรงงานไทยในอิสราเอล ต้องนำประโยชน์ที่ได้รับ มาพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ' 03/07/2562
icon 149 ก.แรงงาน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 03/07/2562
icon 150 ‘ก.แรงงาน’ บันทึกเทป 'อาเศียรวาทถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' 02/07/2562