ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 121 ก.แรงงาน รับข้อเสนอการปรับค่าจ้างที่เป็นธรรม 14/03/2562
icon 122 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เข้าพบ ปลัดแรงงาน 13/03/2562
icon 123 ก.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตราด 13/03/2562
icon 124 บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่เคาะ 46 จว.ไม่ขอขึ้น นัดใหม่ ปลายเม.ย.นี้ 13/03/2562
icon 125 “บิ๊กอู๋” เปิดงาน “รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” 2562 13/03/2562
icon 126 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ประกันสังคม 12/03/2562
icon 127 ก.แรงงาน ประชุม ‘ติดตามการใช้งบ 62 สป.รง.’ 12/03/2562
icon 128 รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันกำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ย้ำสานต่ออาชีพนอกระบบ มีหลักประกันทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 11/03/2562
icon 129 รมว.แรงงาน มอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 09/03/2562
icon 130 ปลัดแรงงานบรรยายพิเศษ กรอบแนวทางการขับเคลื่อน One Plan 07/03/2562
icon 131 “บิ๊กอู๋”มอบการบ้านหัวหน้าส่วนครึ่งปีหลัง เร่งขับเคลื่อนนโยบาย 3A สู่การปฏิบัติในพื้นที่ 07/03/2562
icon 132 กระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน / ชุมชนสุจริต เพื่อการบรูณาการยุทธศาสตร์ต้นแบบการสร้างสังคมสุจริต รุ่นที่ 1 07/03/2562
icon 133 “บิ๊กอู๋”เยือนเมืองเหนือ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาประชารัฐอย่างยั่งยืน 06/03/2562
icon 134 รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ลำพูน ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายในองค์กร 06/03/2562
icon 135 ก.แรงงานประชุม คกก. ประชาสัมพันธ์กระทรวง 05/03/2562
icon 136 “บิ๊กอู๋” นำทีม จัดงานวันสตรีสากล 2562 ภายใต้แนวคิด "แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” 04/03/2562
icon 137 ต่างด้าวเฮ! กนร.เห็นชอบให้กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ 5-30 เม.ย.นี้ ฟรีค่าผ่านแดน 04/03/2562
icon 138 ก.แรงงาน ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านมิติแรงงานต่อความรับผิดชอบทางสังคม: แนวนโยบายและประสบการณ์จากภูมิภาคอาเซียน 04/03/2562
icon 139 รมว.แรงงาน ถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติ ร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 04/03/2562
icon 140 ก.แรงงานเอ็มโอยูจุฬาฯ ตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ พัฒนาแรงงานศักยภาพรับไทยแลนด์4.0 01/03/2562
icon 141 “บิ๊กอู๋”ติวเข้มทูตแรงงาน กำชับ ดูแลแรงงานไทยไปทำงานถูกต้อง ได้รับการคุ้มครอง 28/02/2562
icon 142 “บิ๊กอู๋”เผย นโยบายรับมือเอไอแทนที่มนุษย์ มุ่งพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่รองรับยุคดิจิทัล 28/02/2562
icon 143 “บิ๊กอู๋”เผย รัฐ – เอกชน ร่วมปรับตัวยกระดับมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมงานที่มีคุณค่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 28/02/2562
icon 144 รมว.แรงงาน พบปะและให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานอิสราเอล 27/02/2562
icon 145 "บิ๊กอู๋" ดีเดย์ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ปูพรมทุกพื้นที่ปลอดต่างด้าวผิดกฎหมาย 27/02/2562
icon 146 ก.แรงงาน จับมือ ปปส. รัฐวิสาหกิจ ลงนาม MOU ความร่วมมือป้องกันยาเสพติด 27/02/2562
icon 147 ก.แรงงานหนุน SME เข้มแข็งเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทย 26/02/2562
icon 148 "บิ๊กอู๋" ปลื้มเอกชนขานรับจ้างงานผู้สูงอายุตั้งเป้าปี 62 มีงานทำ 1 แสนคน 25/02/2562
icon 149 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 25/02/2562
icon 150 ก.แรงงาน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 25/02/2562