ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 151 รมว.แรงงาน ต้อนรับ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือประเด็นการจ้างงานคนพิการ 10/10/2562
icon 152 รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์นิตยสาร is am are 10/10/2562
icon 153 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ศักยภาพสูง 10/10/2562
icon 154 รมว.แรงงาน รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 10/10/2562
icon 155 “หม่อมเต่า” ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จ.ชลบุรี 09/10/2562
icon 156 ‘หม่อมเต่า’เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีออโตเมชั่น ผลิตหุ่นยนต์ ป้อนอีอีซี 09/10/2562
icon 157 ‘ก.แรงงาน’ ประชุมหารือ ‘ช่วยเหลือ ลูกเรือประมงที่กลับจากประเทศโซมาเลีย’ 09/10/2562
icon 158 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 62 09/10/2562
icon 159 ก.แรงงาน ประชุมหารือขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) ของ ASEAN TVET Council (ATC) 08/10/2562
icon 160 รมว.แรงงาน หารือ EJF แก้ปัญหา IUU 08/10/2562
icon 161 รองนายกฯ ประวิตร ให้การต้อนรับคณะ EJF หารือแก้ปัญหา IUU 08/10/2562
icon 162 รมว.แรงงาน ให้โอวาทแก่คนงานก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี 07/10/2562
icon 163 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมประชุม ‘คกก. CSR หอการค้าไทย’ 07/10/2562
icon 164 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 33 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 07/10/2562
icon 165 'ปลัดแรงงาน'เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เชื่อมความสัมพันธ์ นายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ 06/10/2562
icon 166 ‘ก.แรงงาน’ ประชุมจัดทำรายงาน 'Thailand Economic Assessment 2019’ 04/10/2562
icon 167 "ผู้ตรวจแรงงาน" ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง นโยบายและบริการรองรับการปรับตัวแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี 04/10/2562
icon 168 "ผู้ตรวจแรงงาน" เปิดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของการแรงงานสัมพันธ์และความร่วมมือในสถานประกอบการโดยทวิภาคี 04/10/2562
icon 169 สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยฯ พบ‘หม่อมเต่า’ ขอสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร รปภ. 03/10/2562
icon 170 รมว.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ 03/10/2562
icon 171 รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการคนหลังข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖ 02/10/2562
icon 172 "ปลัดแรงงาน" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 02/10/2562
icon 173 'ปลัดแรงงาน' เปิดแข่งฟุตบอลกระชับมิตรแรงงานเมียนมา สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันค้ามนุษย์ 30/09/2562
icon 174 เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารฯ พบ “หม่อมเต่า” หาแนวทางช่วยเหลือพนักงานธนาคาร จากกรณีการควบรวม ธ.ธนชาต กับ ธ.ทหารไทย 27/09/2562
icon 175 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ 27/09/2562
icon 176 ‘หม่อมเต่า’มอบวุฒิบัตรการฝึกพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบการ จ.นครราชสีมา 26/09/2562
icon 177 ก.แรงงาน จับมือ ไอแอลโอ ขับเคลื่อนอนาคตของงานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน 26/09/2562
icon 178 ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงาน เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 25/09/2562
icon 179 ‘หม่อมเต่า’ช่วยลูกจ้าง บ.เอเพ็กซ์ สมุทรสาคร หางานใหม่ให้ทำได้แล้ว 84 คน 25/09/2562
icon 180 ก.แรงงาน สร้างนักโลจิสติกส์ ป้อนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 25/09/2562