ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 211 ก.แรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ 30/08/2562
icon 212 ลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพในโซมาเลีย ชุดสุดท้ายกลับถึงไทยแล้ว 14 คน อีก 6 คน อยู่ทำงานต่อกับนายจ้างอิหร่าน 30/08/2562
icon 213 ‘หม่อมเต่า’เร่งช่วยลูกจ้างจีเอ็มที่ถูกปลดได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมายโดยเร็ว 30/08/2562
icon 214 ‘รมว.แรงงาน’ มอบโล่องค์กรและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมการจ้างงาน 29/08/2562
icon 215 ‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ลงพื้นที่อยุธยา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา 29/08/2562
icon 216 ‘ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ประชุม ‘The 4th Employment Working Group’ 29/08/2562
icon 217 ก.แรงงาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 29/08/2562
icon 218 ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 28/08/2562
icon 219 ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.จัดงานสถาปนา ครั้งที่ 2/62’ 28/08/2562
icon 220 'รองปลัดแรงงาน' บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าว เรื่อง นโยบายการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน จ.กำแพงเพชร 28/08/2562
icon 221 ‘หม่อมเต่า’ จับมือหอการค้าไทย ร่วมหาทางออกการปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน 28/08/2562
icon 222 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดสงขลา’ 28/08/2562
icon 223 รมว.แรงงาน บันทึกเทปรายการ "รวมพลัง อาสาสู้โกง" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๒ 27/08/2562
icon 224 ก.แรงงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 27/08/2562
icon 225 ‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘eMENSCR ของ สป.รง.’ 26/08/2562
icon 226 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ.นครปฐม 26/08/2562
icon 227 ก.แรงงาน ขึ้นเหนือออกบูธฝึกอาชีพ รับสมัครงาน กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร จ.เชียงใหม่ 23/08/2562
icon 228 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.นครปฐม 23/08/2562
icon 229 ก.แรงงาน สร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการข่าว เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน 23/08/2562
icon 230 ‘หม่อมเต่า’ ส่งเลขาฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพอิสระ 23/08/2562
icon 231 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานในเรือนจำพะเยา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เตรียมเข้าสู่กระบวนการทำงานภายหลังพ้นโทษ 22/08/2562
icon 232 ผต.รง. ตรวจติดตามนโยบายเน้นหนักของ ก.แรงงาน จ.เชียงราย 21/08/2562
icon 233 ผต.รง. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตน ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จ.พะเยา 21/08/2562
icon 234 ‘ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ร่วมประชุม ‘เชิงนโยบายระดับสูงด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม’ 20/08/2562
icon 235 กระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งต้านทุจริต" ปี 2562 20/08/2562
icon 236 รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 20/08/2562
icon 237 'หม่อมเต่า' เผย 20 ลูกเรือไทยในโซมาเลียลำที่ 2 ขอกลับบ้าน 14 คน ที่เหลือทำงานต่อที่อิหร่าน 19/08/2562
icon 238 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการอีอีซี ผลิตกำลังแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ 19/08/2562
icon 239 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ร่วมแข่งขัน ‘กีฬาแรงงานต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7/2562’ 19/08/2562
icon 240 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 19/08/2562