ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 211 รมว.แรงงาน ลงพื้นที่สานงานพัฒนาศักยภาพลุ่มแม่น้ำโขง 25/01/2562
icon 212 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ไตรภาคี จัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี ILO 25/01/2562
icon 213 “บิ๊กอู๋”ลุยมุกดาหาร เตรียมแรงงานคุณภาพ ป้อนเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง 25/01/2562
icon 214 รมว.แรงงาน ‘หารือ’ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ‘ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ’ 24/01/2562
icon 215 “บิ๊กอู๋”ทบทวน C188 ยันได้ข้อสรุปช่วยชาวประมง ก่อนยื่นสัตยาบัน 30 ม.ค.นี้ 24/01/2562
icon 216 ก.แรงงาน จับมือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ยกระดับการขนส่งระหว่างประเทศ 24/01/2562
icon 217 “บิ๊กอู๋”สั่งเข้ม กสร.เอาผิดนายจ้างทำเครนถล่ม กำชับ สปส.จ่ายสิทธิประโยชน์คนงาน 24/01/2562
icon 218 “บิ๊กอู๋” ติวเข้มผู้ตรวจ ย้ำ นโยบายตรวจราชการ ปี 62 ยึดประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 23/01/2562
icon 219 “บิ๊กอู๋” มอบของขวัญปีใหม่แก่ จนท.ตำรวจทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 22/01/2562
icon 220 ก.แรงงาน เตรียมจัดประชุม ‘ACMW ครั้งที่ 12’ 22/01/2562
icon 221 “บิ๊กอู๋” นำตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน เข้าพบนายกรัฐมนตรี 22/01/2562
icon 222 ก. แรงงาน คิกออฟช่วย SME ปั้นแรงงานคุณภาพ ปี 62 ตั้งเป้ากว่า 15,000 คน 21/01/2562
icon 223 ก.แรงงาน ร่วม MOU ผนึกกำลัง 7 หน่วยงาน กำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ 21/01/2562
icon 224 ก.แรงงาน เปิดฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 22 ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี 21/01/2562
icon 225 ก.แรงงาน ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี 60-64 18/01/2562
icon 226 ปลัดกระทรวงแรงงาน รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 18/01/2562
icon 227 ก.แรงงาน เปิดศูนย์บริหารแรงงานรองรับ EEC 17/01/2562
icon 228 ก.แรงงาน ประชุมความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน 17/01/2562
icon 229 บิ๊กอู๋ ‘ย้ำ’ ทุกคนต้องมีหลักประกันถ้วนหน้า ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 16/01/2562
icon 230 ปลัดแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 16/01/2562
icon 231 รมว.แรงงาน มอบโอวาทและแนวทางการดำเดินงานแก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน 16/01/2562
icon 232 ก.แรงงาน ประชุมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน 16/01/2562
icon 233 รมว.แรงงาน เข้าร่วมประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 15/01/2562
icon 234 'บิ๊กอู๋' ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ ณ จ.ลำปาง 15/01/2562
icon 235 “บิ๊กอู๋”ลุยฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบ จ.ลำปาง ขับเคลื่อนนโยบาย 3A สู่การปฏิบัติ 14/01/2562
icon 236 ก.แรงงาน ‘ประชุม’ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ 14/01/2562
icon 237 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน 14/01/2562
icon 238 ก.แรงงาน สัมมนาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เพิ่มศักยภาพการทำงานยุคดิจิทัล 14/01/2562
icon 239 รมว.แรงงาน เปิดศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน จ.เชียงใหม่ 14/01/2562
icon 240 ก.แรงงาน สร้างสุขวันเด็ก ๖๒ 12/01/2562