ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 241 รัฐบาลห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างแดน ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย 02/07/2562
icon 242 ก.แรงงาน เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานฯ ครั้งที่ 15 ขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน 02/07/2562
icon 243 ไทย - สิงคโปร์ กระชับความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและงานที่มีคุณค่า 02/07/2562
icon 244 ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ 02/07/2562
icon 245 ‘ก.แรงงาน’ ประชุม 'คกก.ส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 2/62' 01/07/2562
icon 246 ‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'The Nation ครบรอบ 48 ปี' 01/07/2562
icon 247 ก.แรงงาน แถลงจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 4 - 6 ก.ค.นี้ ณ ไบเทค บางนา 01/07/2562
icon 248 ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๒๓ 01/07/2562
icon 249 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการ SLOM ครั้งที่ ๑๕ 01/07/2562
icon 250 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 01/07/2562
icon 251 ก.แรงงาน จัดอบรมซ่อมเครื่องยนต์เรือ สร้างช่างชุมชนชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ จ.สตูล 28/06/2562
icon 252 เปิดแล้ว ศูนย์ประสานงานแรงงานประมง จ.สตูล แห่งใหม่ บริการแรงงานแบบครบวงจร 28/06/2562
icon 253 ก.แรงงาน เผย นายจ้างในยูเออีชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดี มีความรับผิดชอบ 28/06/2562
icon 254 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน 28/06/2562
icon 255 ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สงขลา 27/06/2562
icon 256 ก.แรงงาน รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 26/06/2562
icon 257 “ก.แรงงาน” บันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชา 26/06/2562
icon 258 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26/06/2562
icon 259 ก.แรงงาน สร้างนักบริหารแรงงานเป็นกำลังหลักสำคัญขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ 26/06/2562
icon 260 ก.แรงงาน ประชุม คกก. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 26/06/2562
icon 261 ‘ก.แรงงาน’ บันทึกเทป 'อาเศียรวาทถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' 26/06/2562
icon 262 ก.แรงงาน ประชุม คกก. กองทุนบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 26/06/2562
icon 263 ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก. กำกับ ดูแล และติดตาม การดำเนินการศูนย์บริการร่วม ก.แรงงาน’ 25/06/2562
icon 264 ก.แรงงาน พบปะอาสาสมัครแรงงานไทยในบาห์เรน ร่วมมือสถานทูตฯ ดูแลแรงงานใกล้ชิด 25/06/2562
icon 265 ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ 25/06/2562
icon 266 ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน 25/06/2562
icon 267 ก.แรงงาน พบปะพนักงานนวดไทยในบาห์เรน เผยรายได้ดี 40,000 ต่อเดือน 24/06/2562
icon 268 ปลัดแรงงาน เปิดอบรม ‘จิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่น 2/61’ 24/06/2562
icon 269 ‘สมาคม นปปร.’ และ สสส.‘’ เข้าพบแสดงความยินดีและหารือข้อราชการกับ ‘ปลัดแรงงาน’ 21/06/2562
icon 270 ‘สภาทนายความ’ เข้าพบแสดงความยินดี ‘ปลัดแรงงาน’ 21/06/2562