ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 241 ‘รมว.แรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'เดลินิวส์' เกี่ยวกับนโยบาย สปส. 04/09/2562
icon 242 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ประชุม ‘หัวหน้าส่วนราชการสังกัด ก.แรงงาน ยโสธร’ 04/09/2562
icon 243 ก.แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 04/09/2562
icon 244 ก.แรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 04/09/2562
icon 245 ผต.รง. ตรวจติดตามนโยบายเน้นหนักของ กรง. หน่วยงานในสังกัดจังหวัดอุทัยธานี และลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ 04/09/2562
icon 246 ‘หม่อมเต่า’ชื่นชมประกันสังคมพัฒนาสู่ปีที่ 30 มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน 03/09/2562
icon 247 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.พิจิตร 03/09/2562
icon 248 ก.แรงงาน ประชุมหารือทบทวนปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากรโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี 03/09/2562
icon 249 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดยโสธร’ ปี 62 รอบ 3 03/09/2562
icon 250 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก 02/09/2562
icon 251 ‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 25 จังหวัด’ 02/09/2562
icon 252 ‘หม่อมเต่า’เผยต่อที่ประชุมจี 20 ไทยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 02/09/2562
icon 253 ไทย - ตุรกี หารือทวิภาคีขยายความร่วมมือส่งเสริมสิทธิแรงงาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ 02/09/2562
icon 254 ‘รมว.แรงงาน’ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ‘ประเทศญี่ปุ่น’ 01/09/2562
icon 255 'หม่อมเต่า' ห่วงใยแรงงานประสบอุทกภัยพายุ 'โพดุล' กำชับทุกหน่วยในสังกัดช่วยเหลือเต็มที่ 01/09/2562
icon 256 ‘รมว.แรงงาน’ ชมนิทรรศการ ‘อนาคตของงาน ประเทศญี่ปุ่น’ 31/08/2562
icon 257 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.ปทุมธานี 31/08/2562
icon 258 ก.แรงงาน มอบรางวัลเยาวชน คว้าเหรียญรางวัล WorldSkills Kazan 2019 30/08/2562
icon 259 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.นนทบุรี 30/08/2562
icon 260 ก.แรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ 30/08/2562
icon 261 ลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพในโซมาเลีย ชุดสุดท้ายกลับถึงไทยแล้ว 14 คน อีก 6 คน อยู่ทำงานต่อกับนายจ้างอิหร่าน 30/08/2562
icon 262 ‘หม่อมเต่า’เร่งช่วยลูกจ้างจีเอ็มที่ถูกปลดได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมายโดยเร็ว 30/08/2562
icon 263 ‘รมว.แรงงาน’ มอบโล่องค์กรและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมการจ้างงาน 29/08/2562
icon 264 ‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ลงพื้นที่อยุธยา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา 29/08/2562
icon 265 ‘ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ประชุม ‘The 4th Employment Working Group’ 29/08/2562
icon 266 ก.แรงงาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 29/08/2562
icon 267 ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 28/08/2562
icon 268 ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.จัดงานสถาปนา ครั้งที่ 2/62’ 28/08/2562
icon 269 'รองปลัดแรงงาน' บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าว เรื่อง นโยบายการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน จ.กำแพงเพชร 28/08/2562
icon 270 ‘หม่อมเต่า’ จับมือหอการค้าไทย ร่วมหาทางออกการปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน 28/08/2562