ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 31 สนร.บรูไน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 06/08/2562
icon 32 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ 06/08/2562
icon 33 สนร.สิงคโปร์ ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 06/08/2562
icon 34 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 06/08/2562
icon 35 สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย 06/08/2562
icon 36 สนร.สิงคโปร์ ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูต สิงคโปร์ 02/08/2562
icon 37 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เขต เสิ่งหว่าน ซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบโดยให้นักศึกษาสอบตามกำหนด 25/07/2562
icon 38 สนร.สิงคโปร์ ร่วมบรรยายคณะผู้เข้าอบรมจากสำนักงานอัยการสูงสุด ณ สิงคโปร์ ให้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการ รุ่น ๓ สถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด ในหัวข้อ "ปัญหาแรงงานไทยและการใช้ชีวิตของคนไทยในสิงคโปร์" 24/07/2562
icon 39 สนร. มาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุลฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือหน่วยงานมาเลเซียในเมืองบินตูลูและมีรี รัฐซาราวัก พื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยตกทุกข์ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 24/07/2562
icon 40 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันแก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง 18/07/2562
icon 41 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562 ณ ชายหาด Gold Coast เขต นิวเทอริทอรื่ 12/07/2562
icon 42 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้โอวาทแรงงานไทยระบบ EPS ภาคอุตสาหกรรม 219 คน เน้นย้ำ ทำงานด้วยมานะอดทน อยู่ในกฎระเบียบ หลีกเลี่ยงอบายมุข 10/07/2562
icon 43 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน แก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง 08/07/2562
icon 44 สนร.ไทเป จัดโครงการอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงาน และโครงการประชุมบริษัทจัดหางานเพื่อขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทย ประจำปี 2562 08/07/2562
icon 45 สนร. สิงคโปร์จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี ณ สนามกีฬาฟุตบอล Farrer Park สิงคโปร์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 05/07/2562
icon 46 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Mandai Dormitory ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔, Mandai Estate, ๐๑-๑๕, สาธารณรัฐสิงคโปร์ 04/07/2562
icon 47 สำนักงานแรงงาน เมืองเกาสงได้จัดโครงการอบรมกล่อมเกลาจิตใจแรงงานไทยในสถานประกอบการ ประจำปี 2562 ณ บริษัท Depo Auto Parts Ind. Co.,Ltd. เมืองไถหนาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธบารมีเป็นวิทยากร มีแรงงานไทยสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 01/07/2562
icon 48 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในโอกาศ ตรวจนิแทศงานสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ 21/06/2562
icon 49 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เผยแพร่ข่าวผู้โดยสารขาออกถูกปรับกรณีไม่สำแดงเงินสดต่อเจ้าพนักงาน 21/06/2562
icon 50 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 20/06/2562
icon 51 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางราชการรัฐอิสราเอล ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอลและตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 18/06/2562
icon 52 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 04/06/2562
icon 53 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๒ 23/05/2562
icon 54 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สนามกีฬา คาร์เพนเตอร์ โร้ด พาร์ค เขตเกาลูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของแรงงานไทยต่อการส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี 17/05/2562
icon 55 ฝ่ายแรงงาน สอท กรุงเทลอาวีฟเยี่ยมแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากถูกสะเก็ตจรวดจากกาซ่า ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการและพูดคุยกับแพทย์ ทราบว่าได้ผ่าตัดเอาชิ้นส่วนสะเก็ดจรวดออกแล้ว อาการปลอดภัยดี แพทย์ให้พักรักษาตัวดูอาการอีกระยะ 17/05/2562
icon 56 แรงงานไทยนับหมื่นคน ม่วนอกม่วนใจในงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเซปักตะกร้อ 2562 ภายใต้ชื่องาน "สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ" 14/05/2562
icon 57 สนร.เกาสง ได้จัดแข่งขันกีฬาวันแรงงาน ประเภทฟุตบอลรอบ 8 ทีมสุดท้าย ให้กับแรงงานไทย 13/05/2562
icon 58 สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะ ผอ. ตม. รัฐปีนัง 26/04/2562
icon 59 สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Siam Sanctuary Sdn Bhd 25/04/2562
icon 60 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมที่วัดไทย/กลุ่ม/สมาคม/องค์กร ของคนไทยและคนฮ่องกงได้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 23/04/2562