ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 1921 สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมสถานประกอบการรับเหมาก่อสร้าง (บริษัท Acre Works Sdn Bhd) 28/12/2554
icon 1922 ปัญหาการว่างงานและสังคมผู้สูงอายุในไต้หวัน 28/12/2554
icon 1923 ค่าจ้างขั้นต่ำล่าสุด ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 23/12/2554
icon 1924 สนร.มาเลเซีย เยี่ยมสถานประกอบการในรัฐซาราวัก (2) 23/12/2554
icon 1925 สนร.ไทเป จัดงานวันแรงงานต่างชาติ 23/12/2554
icon 1926 กลุ่มคริสตจักรไทยในฮ่องกง เยี่ยม สนร.ฮ่องกง 21/12/2554
icon 1927 ระบบการจ้างตรง on line ไต้หวันจะเริ่มใช้ในปี 2012 21/12/2554
icon 1928 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำเอกสารวิชาการ 3 เล่ม 20/12/2554
icon 1929 การรับรองสัญญาจ้าง และตัวอย่างสัญญาจ้าง 20/12/2554
icon 1930 สนร.เกาหลีใต้ เข้าร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองส่งท้ายปลายปี ณ ศูนช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอินชอล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 20/12/2554
icon 1931 การตรวจนิเทศงานฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 20/12/2554
icon 1932 ความต้องการแรงงานในไต้หวันลดลง 20/12/2554
icon 1933 บทความ...คลื่นมนุษย์ชาวบังคลาเทศหางานทำในยูเออีเดือนละ 15,000 คน 19/12/2554
icon 1934 สถานการณ์แรงงานต่างชาติในไต้หวัน 19/12/2554
icon 1935 สรุปข่าว "Seoul set to win $ 30 billion Thai flood control deal" 17/12/2554
icon 1936 รัฐบาลเกาหลีใต้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2555 16/12/2554
icon 1937 สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐซาราวัก 15/12/2554
icon 1938 ด่วน! รัฐบาลมาเลเซียเชิญชวนแรงงานผิดกฎหมายในรัฐซาราวักลงทะเบียนแผนการนิรโทษกรรมฯ ภายใน 31 ธ.ค. 54 15/12/2554
icon 1939 สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์จัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพร 15/12/2554
icon 1940 ไต้หวันปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 15/12/2554
icon 1941 ความเคลื่อนไหวข่าวสารด้านแรงงานไทยในต่างประเทศเยอรมัน ประจำเดือนตุลาคม 2554 15/12/2554
icon 1942 สนร. มาเลเซีย ขอเชิญชวนให้แรงงานไทยที่ลงทะเบียน 6P รีบมาทำเอกสารเดินทางเพื่อเดินทางกลับ 15/12/2554
icon 1943 สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังขบวนการหลอกลวงพนักงานนวดไทยไปทำงานในมาเลเซีย 15/12/2554
icon 1944 การเสียภาษีรายได้บุคคล ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 15/12/2554
icon 1945 บทความ...แรงงานไทยภายใต้บริษัทเหมาช่วงของเกาหลีใต้ : อีกความทุกข์ยากที่พบเห็นในยูเออี 14/12/2554
icon 1946 สนร.ฮ่องกง ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 13/12/2554
icon 1947 สนร.ฮ่องกง ร่วมงานวันชาติประจำปี 2554 ณ เมืองฮ่องกง และมาเก๊า 13/12/2554
icon 1948 แรงงานไทยในไต้หวันร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13/12/2554
icon 1949 คนงานไทยเดินทางกลับบ้าน 13/12/2554
icon 1950 บทความ...นวดไทยกับการขายกามในยูเออี 10/12/2554