ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 1951 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รัฐอิสราเอล 09/12/2554
icon 1952 สนร.สิงคโปร์ ร่วมงานทอดกฐินวันอนันเมทยาราม ประเทศสิงคโปร์ 09/12/2554
icon 1953 สนร.สิงคโปร์ รับมอบเช็คจาก Titanium Club ๒๕ตุลาคม ๒๕๕๔ 09/12/2554
icon 1954 สนร.มาเลเซีย เตือน ! ระวังขบวนการหลอกลวงพนักงานนวดไทยไปทำงานในมาเลเซีย 08/12/2554
icon 1955 แรงงานไทยเขตเมืองเกาสงร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาในวันพ่อแห่งชาติ 08/12/2554
icon 1956 บทความพฤติกรรมของแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 07/12/2554
icon 1957 สนร.ริยาด ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07/12/2554
icon 1958 บทความแนะนำสำนักงานแรงงานในต่างประเทศแห่งใหม่ล่าสุด...อาบูดาบี 07/12/2554
icon 1959 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในเขตจอร์แดน แวลลี 02/12/2554
icon 1960 การสอบคัดเลือกแรงงานไทยตามโครงการจ้างตรงที่กรุงเทพฯ 02/12/2554
icon 1961 สนร.เกาหลี ได้เดินทางไปราชการในโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจรครั้งที่ 1 02/12/2554
icon 1962 สรุปรายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๓๑๒ (The 312nd Session of ILO Governing Body) ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะประศาสน์การ สำนักงานใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 30/11/2554
icon 1963 สนร.ฮ่องกง ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28/11/2554
icon 1964 สนร.ฮ่องกง ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุท้องถิ่นฮ่องกง 28/11/2554
icon 1965 สนร.ฮ่องกง ประชุมครู กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 28/11/2554
icon 1966 บริษัท SuperAlloy Industrial Co.,Ltd.ร่วมกับพนักงานบริจาค 2.2 แสนเหรียญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 28/11/2554
icon 1967 อทป.(ฝ่ายแรงงาน) สนร.เกาสง ร่วมงานเปิดศูนย์สยามมิชชั่นเกาสง 28/11/2554
icon 1968 สรุปรายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๓๑๒ (The 312nd Session of ILO Governing Body) ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะประศาสน์การ สำนักงานใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 28/11/2554
icon 1969 เงินบำนาญเกษตรกรในไต้หวัน 25/11/2554
icon 1970 สรุปรายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๓๑๒ (The 312nd Session of ILO Governing Body) ประจำวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะประศาสน์การ สำนักงานใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 24/11/2554
icon 1971 สนร.เกาหลีใต้ เข้าร่วมประชุมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 24/11/2554
icon 1972 คณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะประศาสน์การองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 312 (ILO - GB 312) 23/11/2554
icon 1973 พนักงานนวดไทยประสบอุบัติเหตุขณะหลบหนีนายจ้างเดินทางกลับประเทศไทย 22/11/2554
icon 1974 สนร.เกาหลีใต้ ได้รับมอบเงินบริจาคจากร้านอาหารสุโขทัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 21/11/2554
icon 1975 การจ้างงานแรงงานต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้น 21/11/2554
icon 1976 สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมคนงานไทยที่หอพัก Toh Kuan Dormitory 18/11/2554
icon 1977 กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเชิญ สนร.เกาสงร่วมงานเลี้ยงส่ง CEO เขตบริหารราชการภาคใต้ 18/11/2554
icon 1978 สนร.เกาสง รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย 18/11/2554
icon 1979 สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการรับผู้ฝึกงานไทยที่ Hiroshima และเยี่ยมผู้ฝึกงาน 17/11/2554
icon 1980 สนร. เกาหลีใต้ เยี่ยมหารือศูนย์ช่วยเหลือ พาโรส (Pharos) 15/11/2554