ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2041 มาตรการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างชาติฉบับใหม่เริ่มบังคับใช้ ฝ่าฝืนปรับ 6หมื่นถึง 3 แสนเหรียญไต้หวัน 12/10/2554
icon 2042 งานแสดงนิทรรศการ ดร.ซุนยัตเซนกับสหรัฐอเมริกา 2554 11/10/2554
icon 2043 การแข่งขันฟุตบอลประจำปีของแรงงานนานาชาติเขตโอซานเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 10/10/2554
icon 2044 อทป.ฝ่ายแรงงานฯ เข้าเยี่ยมบริษัทซินซาในนิคมอุตสาหกรรมแดบุล อำเภอยองอัม จังหวัดชอลลานัม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 10/10/2554
icon 2045 อทป.ฝ่ายแรงงานฯ เข้าเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตยองอัม จังหวัดชอลลานัม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 10/10/2554
icon 2046 อทป.ฝ่ายแรงงานฯ เข้าเยี่ยมบริษัทซินอูที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแฮนัม จังหวัดชอลลานัม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 10/10/2554
icon 2047 คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการเดินทางไปทำงานในมาเลเซีย และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามระเบียบกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย 06/10/2554
icon 2048 กลุ่มแรงงานไทยตื่นตัวการเป็นผู้ประกอบการในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 05/10/2554
icon 2049 สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังการประกาศรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ท 05/10/2554
icon 2050 อาชีพดูแลผู้สูงอายุตามบ้านกำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มแรงงานไทยเมือง Kassel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 04/10/2554
icon 2051 รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นางวรรณพร ชูอำนาจ)และที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน(ณคประภา บำรุงสุข) เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของคนพิการ ที่ห้องประชุมโอลิมปิก กรุงโซล 04/10/2554
icon 2052 สนร.เกาสง ร่วมงานกิจกรรมฉันทนาการแรงงานต่างชาติที่นิคมหนานจื่อ เมืองเกาสง 04/10/2554
icon 2053 สนร.มาเลเซีย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน "ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" 04/10/2554
icon 2054 สนร.เกาสง ร่วมงานเผยแพร่อาหารและสินค้าไทย 2554 03/10/2554
icon 2055 สนร.ญี่ปุ่น ได้รับเชิญจาก IM Japan ไปปฐมนิเทศผู้ฝึกงานรุ่น ๒๓-๐๖ 03/10/2554
icon 2056 รองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะเข้าเยี่ยมแรงงานไทย ณ กรุงโซล 30/09/2554
icon 2057 สนร.ริยาด เยี่ยมเยียนแรงงานไทยในประเทศเลบานอน 29/09/2554
icon 2058 สนร.สิงคโปร์ นำอาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์ร่วมกิจกรรม Park Cleaning Day ในสิงคโปร์ 27/09/2554
icon 2059 องค์กรผู้รับผู้ฝึกงาน IM Japan แก้ไขเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจในการรับสมัครคนไทยมาฝึกงานในญี่ปุ่น 27/09/2554
icon 2060 อทป. แรงงานเยี่ยมสถานประกอบการและร่วมกิจกรรมชุมชนไทยในเกาหลีใต้ 27/09/2554
icon 2061 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล เยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Sade Dawid 26/09/2554
icon 2062 สนร.มาเลเซีย เยี่ยมคนงานไทยรัฐยะโฮร์ 25/09/2554
icon 2063 สนร.เกาสง ร่วมกิจกรรมเชื่อมมิตรภาพพี่น้องแรงงานไต้หวันและต่างชาตินครไถหนาน ประจำปี 2011 (รอบที่ 1) 22/09/2554
icon 2064 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน โดยสำนักงานฝ่ายแรงงานฯ จัดโครงการตามความต้องการ ของแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 22/09/2554
icon 2065 ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2554 21/09/2554
icon 2066 การเยี่ยมสถานประกอบการและร่วมกิจกรรมชุมชนไทยในเกาหลีใต้ 20/09/2554
icon 2067 โครงการอบรมกฎหมายแรงงานต่างชาติในมาเก๊า 19/09/2554
icon 2068 สนร.ฮ่องกง อบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊า 19/09/2554
icon 2069 สนร.ฮ่องกง ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพแรงงานไทย 15/09/2554
icon 2070 สนร.สิงคโปร์ จัดทดสอบพ่อครัวแม่ครัว‏ 15/09/2554