ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2071 สำนักงานแรงงานฯและสถานทูตไทยในบรูไน ทำสนามกีฬาเปตองเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 17/08/2554
icon 2072 สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริม การขยายตลาดแรงงานไทย สาขานวดแผนไทย 11/08/2554
icon 2073 สนร.มาเลเซีย จัดกิจกรรมส่งเสริม การขยายตลาดแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 10/08/2554
icon 2074 สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมเยียนนายจ้างและผู้ฝึกงานบริษัท Transportation Systems & Electric Co.,Ltd. กรุงโตเกียว 04/08/2554
icon 2075 สำนักงานแรงงานไทเป จัดประชุมบริษัทจัดหางานไต้หวัน และไทย 03/08/2554
icon 2076 ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม 900 เหรียญไต้หวัน นายจ้าง/ลูกจ้างไม่พอใจ 03/08/2554
icon 2077 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมคนงานไทยในเขต Dead Sea 03/08/2554
icon 2078 สนร.สิงคโปร์ จัดแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ประจำปี 2554 03/08/2554
icon 2079 สนร.เกาสง จัดโครงการอบรม ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและการใช้ชีวิตในไต้หวัน 03/08/2554
icon 2080 ฝ่ายแรงงานฯ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทย 03/08/2554
icon 2081 ประกาศรับสมัครอบรมประกอบอาหารไทย วันที่ 8-10 ส.ค. 54 03/08/2554
icon 2082 บริษัทหน่อไม้ฝรั่ง (Spargel) รับสมัครพนักงาน 03/08/2554
icon 2083 คนงานไทยในเมืองแอชเคลอน 02/08/2554
icon 2084 ผู้ช่วยแม่บ้านไทยในฮ่องกง ฝึกเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน 01/08/2554
icon 2085 สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมเยียนนายจ้างและผู้ฝึกงานบริษัท Daiichi Press Kogyo Co.,Ltd. จังหวัด Saitama 01/08/2554
icon 2086 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ณ กรุงเทล-อาวิฟ เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่คิบบุตส์ฮุนด้า เขตเมืองเรโคโว๊ต 29/07/2554
icon 2087 สนร.มาเลเซีย เชิญชวนแรงงานผิดกฎหมาย ขึ้นทะเบียนตามแผนนิรโทษกรรมฯ เริ่ม 1 สค. 54 28/07/2554
icon 2088 ฝ่ายแรงงานฯ พบผู้บริหาร บริษัท Spargel เพื่อหารือลู่ทางขยายตลาดแรงงานไทย 28/07/2554
icon 2089 สนร.สิงคโปร์ และ สอท. เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Blue Stars Dormitory 26/07/2554
icon 2090 สนร.ณ เมือง ฮ่องกง เปิดอบรมการใช้ทักษะภาษาจีนกวางตุ้ง 26/07/2554
icon 2091 อาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง ออกให้บริการ ณ จุดนัดพบ 26/07/2554
icon 2092 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมผู้ฝึกงาน IM Japan เขตจังหวัด Nagano 20/07/2554
icon 2093 สนร.มาเลเซีย เตรียมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย 20/07/2554
icon 2094 ข่าวแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2554 เรื่อง การเดินขบวนวันแรงงานและ ตัวเลขเศรษฐกิจและแรงงาน 20/07/2554
icon 2095 สถิติคนต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนพำนักในประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ 20/07/2554
icon 2096 รัฐบาลมาเลเซียประกาศ 1 สค. 54 เริ่มลงทะเบียนนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 14/07/2554
icon 2097 ระเบียบการยื่นเอกสารเพื่อขอนำแรงงานฝีมือคนไทยเข้ามาทำงานในญี่ปุ่น労働担当官事務所における日本に入国・就労するタイ人労働者の認証手順 12/07/2554
icon 2098 อบรมพัฒนาทีมงานอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง 07/07/2554
icon 2099 พิธีไหว้ครู กศน. ฮ่องกง 07/07/2554
icon 2100 ไต้หวันถูกจัดลำดับเป็น Tier 1 ในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ 04/07/2554