ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2101 สนร.มาเลเซีย เชิญชวนแรงงานผิดกฎหมาย ขึ้นทะเบียนตามแผนนิรโทษกรรมฯ เริ่ม 1 สค. 54 28/07/2554
icon 2102 ฝ่ายแรงงานฯ พบผู้บริหาร บริษัท Spargel เพื่อหารือลู่ทางขยายตลาดแรงงานไทย 28/07/2554
icon 2103 สนร.สิงคโปร์ และ สอท. เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Blue Stars Dormitory 26/07/2554
icon 2104 สนร.ณ เมือง ฮ่องกง เปิดอบรมการใช้ทักษะภาษาจีนกวางตุ้ง 26/07/2554
icon 2105 อาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง ออกให้บริการ ณ จุดนัดพบ 26/07/2554
icon 2106 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมผู้ฝึกงาน IM Japan เขตจังหวัด Nagano 20/07/2554
icon 2107 สนร.มาเลเซีย เตรียมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย 20/07/2554
icon 2108 ข่าวแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2554 เรื่อง การเดินขบวนวันแรงงานและ ตัวเลขเศรษฐกิจและแรงงาน 20/07/2554
icon 2109 สถิติคนต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนพำนักในประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ 20/07/2554
icon 2110 รัฐบาลมาเลเซียประกาศ 1 สค. 54 เริ่มลงทะเบียนนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 14/07/2554
icon 2111 ระเบียบการยื่นเอกสารเพื่อขอนำแรงงานฝีมือคนไทยเข้ามาทำงานในญี่ปุ่น労働担当官事務所における日本に入国・就労するタイ人労働者の認証手順 12/07/2554
icon 2112 อบรมพัฒนาทีมงานอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง 07/07/2554
icon 2113 พิธีไหว้ครู กศน. ฮ่องกง 07/07/2554
icon 2114 ไต้หวันถูกจัดลำดับเป็น Tier 1 ในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ 04/07/2554
icon 2115 คนงานไทยในกิจการสวนผลไม้ในอิสราเอล 04/07/2554
icon 2116 คนงานไทยในกรุงเทลอาวีฟ กิจการปลูกพืชผักสวนครัว 04/07/2554
icon 2117 คณะผู้แทนไทยเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมัยที่ 100 ระหว่างวันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2554 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 01/07/2554
icon 2118 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มอบเงินบริจาคให้องค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือแรงงานไทย 01/07/2554
icon 2119 สำนักงานแรงงานรวมงานการแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยสมัครเล่นในไต้หวัน ครั้งที่ 2 30/06/2554
icon 2120 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเกาหลีใต้ 30/06/2554
icon 2121 ผลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศบรูไน 30/06/2554
icon 2122 ไต้หวันปรับปรุงชั่วโมงการทำงาน 29/06/2554
icon 2123 จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เขตภาคใต้ของไต้หวัน 28/06/2554
icon 2124 สนร.ริยาด ร่วมให้การต้อนรับคณะรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 28/06/2554
icon 2125 สอท.มาเลเซีย จัดการเลือกตั้งฯ ณ เมืองยะโฮร์บารู รัฐยะโฮร์ 28/06/2554
icon 2126 สำนักงานแรงงานไทเปร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งล่วงหน้า 27/06/2554
icon 2127 สนร.ริยาด ร่วมจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้กับคนไทยในซาอุดีอาระเบีย 27/06/2554
icon 2128 การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศอิสราเอล 24/06/2554
icon 2129 รัฐบาลท้องถิ่นมาเลเซียกวดขันตรวจสอบร้านนวดในเขตสลังงอร์ 24/06/2554
icon 2130 สำนักงานแรงงานไทเป ร่วมงานประกวด Who’s MVP ของแรงงานต่างชาติ ประจำปี 2554 24/06/2554