ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2131 อาสาสมัครแรงงานไทยร่วมปฏิบัติงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 23/06/2554
icon 2132 สนร.ณ เมืองฮ่องกง ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน 23/06/2554
icon 2133 สนร.ฮ่องกง จัดโครงการอบรมกฎหมายแรงงานประจำปี 2554 23/06/2554
icon 2134 สนร.มาเลเซีย ร่วมจัดการเลือกตั้งฯ ณ เมืองบาตูปาฮัท รัฐยะโฮร์ 23/06/2554
icon 2135 สนร.ริยาด เยี่ยมเยียน และสอบข้อเท็จจริงคนงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 23/06/2554
icon 2136 สนร.มาเลเซีย บรรยายสรุป คณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ 22/06/2554
icon 2137 สนร. มาเลเซียสนับสนุนการจัดเลือกตั้งฯ ณ เมืองกุชิง รัฐซาราวัก 22/06/2554
icon 2138 คนงานไทยในเขตไธบีเรียสและที่ราบสูงโกลาน 21/06/2554
icon 2139 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Scal Greenfield Dormitory พร้อมมอบหนังสือคู่มือคนไทยในสิงคโปร์ 17/06/2554
icon 2140 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ภาคใต้ไต้หวัน 16/06/2554
icon 2141 นักศึกษาไทยมีโอกาสได้รับการฝึกทักษะในบรูไนแล้ว 16/06/2554
icon 2142 กรุงเบอร์ลิน จัดฝึกอบรม "จากแรงงานสู่การเป็นผู้ประกอบการ" 15/06/2554
icon 2143 ร่างแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงานผ่านวาระสาม ทำงานเกินเวลาเพิ่มโทษปรับนายจ้าง 15/06/2554
icon 2144 ประธานคณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) ประกาศปีนี้คนว่างงานเหลือ 4% 14/06/2554
icon 2145 สนร.สิงคโปร์ แถลงข่าวฟุตบอลแรงงาน‏ 13/06/2554
icon 2146 สนร.บรูไน สนับสนุนและร่วมจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งที่หนึ่ง 13/06/2554
icon 2147 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานที่โมชาฟริโฮบ 10/06/2554
icon 2148 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานที่โมชาฟกิลาด 10/06/2554
icon 2149 สนร.สิงคโปร์ รณรงค์แรงงานไทยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า‏ 09/06/2554
icon 2150 เชิญชวนแรงงานไทยในบรูไนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 06/06/2554
icon 2151 สอท. มาเลเซีย จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 06/06/2554
icon 2152 สำนักงานแรงงานไทเปเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีสมาคมคนไทยในไต้หวัน 06/06/2554
icon 2153 รัฐบาลฮ่องกง ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าอาหารของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในฮ่องกง 03/06/2554
icon 2154 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมผู้ฝึกงาน IM Japan เขตจังหวัด Nagano 02/06/2554
icon 2155 สนร. มาเลเซีย ร่วมพิธีต้อนรับคนไทยกลับบ้าน 02/06/2554
icon 2156 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมคิบบุตส์คาเลีย 01/06/2554
icon 2157 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) พร้อมคณะฯ ตรวจราชการ ณ กรุงไทเป 31/05/2554
icon 2158 สนร.ริยาด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียน ประจำปี 2554 30/05/2554
icon 2159 รัฐบาลมาเลเซีย ประกาศนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 27/05/2554
icon 2160 แรงงานต่างชาติหลบหนีจะได้รับเงินช่วยเหลือหากประสบอุบัติเหตุ 27/05/2554