ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2131 สนร.บรูไน สนับสนุนและร่วมจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งที่หนึ่ง 13/06/2554
icon 2132 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานที่โมชาฟริโฮบ 10/06/2554
icon 2133 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานที่โมชาฟกิลาด 10/06/2554
icon 2134 สนร.สิงคโปร์ รณรงค์แรงงานไทยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า‏ 09/06/2554
icon 2135 เชิญชวนแรงงานไทยในบรูไนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 06/06/2554
icon 2136 สอท. มาเลเซีย จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 06/06/2554
icon 2137 สำนักงานแรงงานไทเปเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีสมาคมคนไทยในไต้หวัน 06/06/2554
icon 2138 รัฐบาลฮ่องกง ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าอาหารของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในฮ่องกง 03/06/2554
icon 2139 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมผู้ฝึกงาน IM Japan เขตจังหวัด Nagano 02/06/2554
icon 2140 สนร. มาเลเซีย ร่วมพิธีต้อนรับคนไทยกลับบ้าน 02/06/2554
icon 2141 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมคิบบุตส์คาเลีย 01/06/2554
icon 2142 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) พร้อมคณะฯ ตรวจราชการ ณ กรุงไทเป 31/05/2554
icon 2143 สนร.ริยาด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียน ประจำปี 2554 30/05/2554
icon 2144 รัฐบาลมาเลเซีย ประกาศนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 27/05/2554
icon 2145 แรงงานต่างชาติหลบหนีจะได้รับเงินช่วยเหลือหากประสบอุบัติเหตุ 27/05/2554
icon 2146 สนร.ริยาด ดำเนินการสำรวจข้อมูลแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมรณรงค์เชิญชวนแรงงานไทยให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26/05/2554
icon 2147 ไต้หวันมีศักยภาพการแข่งขันขยับขึ้นเป็นอันดับ 6 ของโลก 26/05/2554
icon 2148 สนร.ริยาด ดำเนินการสำรวจข้อมูลแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย 24/05/2554
icon 2149 สนร.เกาสง จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานไทย 24/05/2554
icon 2150 สนร.มาเลเซีย ส่งเสริมภาพลักษณ์งานอาชีพและตลาดแรงงานไทย 24/05/2554
icon 2151 กลุ่มผู้ช่วยแม่บ้าน ขอขึ้นเงินเดือน 4,000 เหรียญฮ่องกง 24/05/2554
icon 2152 กระทรวงเศรษฐการไต้หวันขอให้มีการปรับนโยบายแรงงานต่างชาติ เพื่อช่วยอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงาน 23/05/2554
icon 2153 ไต้หวันถูกจัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับเจ็ดของเอเชียแปซิฟิค 21/05/2554
icon 2154 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 20/05/2554
icon 2155 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ฯ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 20/05/2554
icon 2156 สนร.มาเลเซีย เยี่ยมช่างฝีมือไทยสร้างสะพานข้ามเกาะปีนัง แห่งที่ 2 20/05/2554
icon 2157 สนร.เกาสงร่วมการรณรงค์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 19/05/2554
icon 2158 สนร.เกาสงร่วมกิจกรรมกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน 18/05/2554
icon 2159 ผู้อนุบาลชาวต่างชาติได้รับค่าจ้างเพียงชั่วโมงละ 47.3 เหรียญไต้หวัน 18/05/2554
icon 2160 การตรวจราชการที่ สนร.เกาสง 16/05/2554