ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2161 สนร.ริยาด ดำเนินการสำรวจข้อมูลแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมรณรงค์เชิญชวนแรงงานไทยให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26/05/2554
icon 2162 ไต้หวันมีศักยภาพการแข่งขันขยับขึ้นเป็นอันดับ 6 ของโลก 26/05/2554
icon 2163 สนร.ริยาด ดำเนินการสำรวจข้อมูลแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย 24/05/2554
icon 2164 สนร.เกาสง จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานไทย 24/05/2554
icon 2165 สนร.มาเลเซีย ส่งเสริมภาพลักษณ์งานอาชีพและตลาดแรงงานไทย 24/05/2554
icon 2166 กลุ่มผู้ช่วยแม่บ้าน ขอขึ้นเงินเดือน 4,000 เหรียญฮ่องกง 24/05/2554
icon 2167 กระทรวงเศรษฐการไต้หวันขอให้มีการปรับนโยบายแรงงานต่างชาติ เพื่อช่วยอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงาน 23/05/2554
icon 2168 ไต้หวันถูกจัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับเจ็ดของเอเชียแปซิฟิค 21/05/2554
icon 2169 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 20/05/2554
icon 2170 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ฯ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 20/05/2554
icon 2171 สนร.มาเลเซีย เยี่ยมช่างฝีมือไทยสร้างสะพานข้ามเกาะปีนัง แห่งที่ 2 20/05/2554
icon 2172 สนร.เกาสงร่วมการรณรงค์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 19/05/2554
icon 2173 สนร.เกาสงร่วมกิจกรรมกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน 18/05/2554
icon 2174 ผู้อนุบาลชาวต่างชาติได้รับค่าจ้างเพียงชั่วโมงละ 47.3 เหรียญไต้หวัน 18/05/2554
icon 2175 การตรวจราชการที่ สนร.เกาสง 16/05/2554
icon 2176 นายกฯไต้หวันลั่น เป้าหมายลดการว่างงานกำลังก้าวไปข้างหน้า 16/05/2554
icon 2177 สนร.มาเลเซีย ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม ณ ศูนย์ฝึก Giatmara 12/05/2554
icon 2178 ผู้นำไต้หวันย้ำในวันแรงงานสากล รับฟังและปรับปรุงสภาพการทำงานของผู้ใช้แรงงาน 12/05/2554
icon 2179 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ คนงานไทยในป่ากล้วย 11/05/2554
icon 2180 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนไทยในกิจการเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อการส่งออก 11/05/2554
icon 2181 สนร. มาเลเซีย เยี่ยมพ่อครัวไทยเมืองปีนัง 10/05/2554
icon 2182 งานวันแรงงานแห่งชาติ ณ เมืองฮ่องกง 09/05/2554
icon 2183 สนร. ณ เมืองฮ่องกง เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนกวางตุ้ง 09/05/2554
icon 2184 องค์กรแรงงาน ประชุมร่วมกับกรมแรงงานฮ่องกง 09/05/2554
icon 2185 สนร. ณ เมืองฮ่องกง บริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติในฮ่องกง 09/05/2554
icon 2186 สนร.สิงคโปร์ จัดงาน “วันแรงงานไทยในสิงคโปร์” ประจำปี 2554 06/05/2554
icon 2187 สนร.มาเลเซีย จัดงานวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2554 06/05/2554
icon 2188 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ถูกไฟไหม้ที่พัก 04/05/2554
icon 2189 คนงานไทยในคิบบุตส์อลาโม 04/05/2554
icon 2190 สนร.บรูไน รับรองคณะรองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 03/05/2554