ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2161 การตรวจราชการที่ สนร.เกาสง 16/05/2554
icon 2162 นายกฯไต้หวันลั่น เป้าหมายลดการว่างงานกำลังก้าวไปข้างหน้า 16/05/2554
icon 2163 สนร.มาเลเซีย ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม ณ ศูนย์ฝึก Giatmara 12/05/2554
icon 2164 ผู้นำไต้หวันย้ำในวันแรงงานสากล รับฟังและปรับปรุงสภาพการทำงานของผู้ใช้แรงงาน 12/05/2554
icon 2165 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ คนงานไทยในป่ากล้วย 11/05/2554
icon 2166 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนไทยในกิจการเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อการส่งออก 11/05/2554
icon 2167 สนร. มาเลเซีย เยี่ยมพ่อครัวไทยเมืองปีนัง 10/05/2554
icon 2168 งานวันแรงงานแห่งชาติ ณ เมืองฮ่องกง 09/05/2554
icon 2169 สนร. ณ เมืองฮ่องกง เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนกวางตุ้ง 09/05/2554
icon 2170 องค์กรแรงงาน ประชุมร่วมกับกรมแรงงานฮ่องกง 09/05/2554
icon 2171 สนร. ณ เมืองฮ่องกง บริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติในฮ่องกง 09/05/2554
icon 2172 สนร.สิงคโปร์ จัดงาน “วันแรงงานไทยในสิงคโปร์” ประจำปี 2554 06/05/2554
icon 2173 สนร.มาเลเซีย จัดงานวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2554 06/05/2554
icon 2174 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ถูกไฟไหม้ที่พัก 04/05/2554
icon 2175 คนงานไทยในคิบบุตส์อลาโม 04/05/2554
icon 2176 สนร.บรูไน รับรองคณะรองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 03/05/2554
icon 2177 ก.แรงงาน เตือน! แรงงานไทยเข้าประเทศมาเลเซียต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ เริ่ม 1 มิถุนายน 2554 03/05/2554
icon 2178 จัดทดสอบฝีมือประกอบอาหารไทยให้แก่แรงงานไทยในมาเลเซียรองรับอัตราค่าจ้างใหม่ 03/05/2554
icon 2179 กิจการสวนผลไม้ที่โมชาฟเบนยามิน่า อิสราเอล 29/04/2554
icon 2180 นายจ้างมาเลเซียต้องจ่ายค่าจ้างให้แม่บ้าน (Maid) โดยผ่านบัญชีธนาคาร 27/04/2554
icon 2181 นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์เดินทางมาราชการที่เมืองเกาสง 26/04/2554
icon 2182 สนร.เกาสงดำเนินโครงการขยายตลาดแรงงานไทยในภาคใต้ไต้หวัน 26/04/2554
icon 2183 สนร.มาเลเซีย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 26/04/2554
icon 2184 ทูตแรงงานในบรูไน เยี่ยมคารวะ ปลัดกระทรวงมหาดไทยบรูไน ขอความสนับสนุนการดำเนินงานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน 26/04/2554
icon 2185 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในไต้หวัน 26/04/2554
icon 2186 ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเยี่ยมแรงงานไทยภาคใต้ไต้หวัน 22/04/2554
icon 2187 สนร. มาเลเซีย จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย 21/04/2554
icon 2188 กิจกรรมสงกรานต์ไทยในประเทศบรูไน พ.ศ. 2554 20/04/2554
icon 2189 งานสงกรานต์ประจำปี 2554 ที่อิสราเอล 20/04/2554
icon 2190 สนร.มาเลเซีย จัดงานสมานฉันท์แรงงานไทย วันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2554 19/04/2554