ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2191 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับแรงงานไทยในเขตภาคใต้ได้หวัน 18/04/2554
icon 2192 การจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2554 ในไต้หวัน 17/04/2554
icon 2193 สนร.บรูไน เชิญงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2554 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แข่งขันกีฬาเปตองการกุศล รับประทานอาหารฟรี 11/04/2554
icon 2194 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟเบ็ตเชลิม 11/04/2554
icon 2195 แรงงานไทยในคิบบุตส์เลกาวิม 11/04/2554
icon 2196 สนร.บรูไน เชิญสมัครเข้าแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลบรูไน ไทยรวมใจสามัคคี ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ 11/04/2554
icon 2197 สนร.ริยาด รับการตรวจนิเทศงานของรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์) และคณะผู้ตรวจราชการ รวม 6 คน ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10/04/2554
icon 2198 มาเลเซีย ออกใบอนุญาตทำงานประเภทใหม่ “Residence Pass” 08/04/2554
icon 2199 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ สิงคโปร์ 07/04/2554
icon 2200 สนร. มาเลเซีย ร่วมงานเลี้ยงพนักงานประจำปีร้านนวดแผนไทย Thai Odyssey 04/04/2554
icon 2201 ฝ่ายแรงงานตรวจเยี่ยมคนงานที่คิบบุตส์เบนยามีน่า 01/04/2554
icon 2202 รองปลัดก.แรงงานเปิดประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานในอีกห้าปีข้างหน้า 01/04/2554
icon 2203 เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ 31/03/2554
icon 2204 สนร. มาเลเซียเยี่ยมดูงานศูนย์ฝึกอบรม GIETMARA 31/03/2554
icon 2205 สนร.ริยาด ร่วมกับ สอท. ณ กรุงริยาด ดำเนินโครงการการให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทย 29/03/2554
icon 2206 สอท. มาเลเซียประชุมร่วมกับ ศอ.บต. 29/03/2554
icon 2207 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพประชุมชี้แจงโควต้าแรงงานต่างชาติปี 2554 25/03/2554
icon 2208 คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) จะปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้น 25/03/2554
icon 2209 เตือนแรงงานไทยกลับจากลิเบีย ยื่นคำร้องขอเรียกคืนค่าบริการคืนภายใน 30 วันกรณีไม่ได้ทำงานตามสัญญาจ้าง 24/03/2554
icon 2210 ฝ่ายแรงงานตรวจเยี่ยมคนงานไทยในกิจการเพาะปลูกและขายส่งดอกไม้เมืองหนาว 24/03/2554
icon 2211 คนงานไทยในสวนดอกไม้ 24/03/2554
icon 2212 ปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี 24/03/2554
icon 2213 อุปทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เยือนจังหวัดขอนแก่น 24/03/2554
icon 2214 สนร.ญี่ปุ่น ประสานทำงานร่วมกับ สอท. ณ กรุงโตเกียว เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือฯ เปิดศูนย์ 24 ชม. แจ้งข่าวคนไทย แรงงานไทย 24/03/2554
icon 2215 สนร. ณ เมืองฮ่องกง ประชุมองค์กรเครือข่าย 23/03/2554
icon 2216 สนร.บรูไนให้คำแนะนำ ในการทำหนังสือเดินทาง 23/03/2554
icon 2217 New Taipei City ขอสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน 23/03/2554
icon 2218 มาเลเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือก่อนเข้าประเทศ 23/03/2554
icon 2219 เตือนแรงงานไทยกลับจากลิเบีย ยื่นคำร้องขอเรียกคืนค่าบริการคืนภายใน 30 วัน กรณีไม่ได้ทำงานตามสัญญาจ้าง 22/03/2554
icon 2220 สนร. มาเลเซียเตรียมการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย 22/03/2554