ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2191 กิจการสวนผลไม้ที่โมชาฟเบนยามิน่า อิสราเอล 29/04/2554
icon 2192 นายจ้างมาเลเซียต้องจ่ายค่าจ้างให้แม่บ้าน (Maid) โดยผ่านบัญชีธนาคาร 27/04/2554
icon 2193 นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์เดินทางมาราชการที่เมืองเกาสง 26/04/2554
icon 2194 สนร.เกาสงดำเนินโครงการขยายตลาดแรงงานไทยในภาคใต้ไต้หวัน 26/04/2554
icon 2195 สนร.มาเลเซีย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 26/04/2554
icon 2196 ทูตแรงงานในบรูไน เยี่ยมคารวะ ปลัดกระทรวงมหาดไทยบรูไน ขอความสนับสนุนการดำเนินงานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน 26/04/2554
icon 2197 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในไต้หวัน 26/04/2554
icon 2198 ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเยี่ยมแรงงานไทยภาคใต้ไต้หวัน 22/04/2554
icon 2199 สนร. มาเลเซีย จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย 21/04/2554
icon 2200 กิจกรรมสงกรานต์ไทยในประเทศบรูไน พ.ศ. 2554 20/04/2554
icon 2201 งานสงกรานต์ประจำปี 2554 ที่อิสราเอล 20/04/2554
icon 2202 สนร.มาเลเซีย จัดงานสมานฉันท์แรงงานไทย วันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2554 19/04/2554
icon 2203 สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในประเทศสิงคโปร์‏ 18/04/2554
icon 2204 สนร.ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 18/04/2554
icon 2205 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับแรงงานไทยในเขตภาคใต้ได้หวัน 18/04/2554
icon 2206 การจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2554 ในไต้หวัน 17/04/2554
icon 2207 สนร.บรูไน เชิญงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2554 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แข่งขันกีฬาเปตองการกุศล รับประทานอาหารฟรี 11/04/2554
icon 2208 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟเบ็ตเชลิม 11/04/2554
icon 2209 แรงงานไทยในคิบบุตส์เลกาวิม 11/04/2554
icon 2210 สนร.บรูไน เชิญสมัครเข้าแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลบรูไน ไทยรวมใจสามัคคี ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ 11/04/2554
icon 2211 สนร.ริยาด รับการตรวจนิเทศงานของรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์) และคณะผู้ตรวจราชการ รวม 6 คน ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10/04/2554
icon 2212 มาเลเซีย ออกใบอนุญาตทำงานประเภทใหม่ “Residence Pass” 08/04/2554
icon 2213 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ สิงคโปร์ 07/04/2554
icon 2214 สนร. มาเลเซีย ร่วมงานเลี้ยงพนักงานประจำปีร้านนวดแผนไทย Thai Odyssey 04/04/2554
icon 2215 ฝ่ายแรงงานตรวจเยี่ยมคนงานที่คิบบุตส์เบนยามีน่า 01/04/2554
icon 2216 รองปลัดก.แรงงานเปิดประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานในอีกห้าปีข้างหน้า 01/04/2554
icon 2217 เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ 31/03/2554
icon 2218 สนร. มาเลเซียเยี่ยมดูงานศูนย์ฝึกอบรม GIETMARA 31/03/2554
icon 2219 สนร.ริยาด ร่วมกับ สอท. ณ กรุงริยาด ดำเนินโครงการการให้บริการทางการแพทย์แก่คนไทย 29/03/2554
icon 2220 สอท. มาเลเซียประชุมร่วมกับ ศอ.บต. 29/03/2554