ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 2221 สนร.ญี่ปุ่น ประสานทำงานร่วมกับ สอท. ณ กรุงโตเกียว เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือฯ เปิดศูนย์ 24 ชม. แจ้งข่าวคนไทย แรงงานไทย 24/03/2554
icon 2222 สนร. ณ เมืองฮ่องกง ประชุมองค์กรเครือข่าย 23/03/2554
icon 2223 สนร.บรูไนให้คำแนะนำ ในการทำหนังสือเดินทาง 23/03/2554
icon 2224 New Taipei City ขอสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน 23/03/2554
icon 2225 มาเลเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือก่อนเข้าประเทศ 23/03/2554
icon 2226 เตือนแรงงานไทยกลับจากลิเบีย ยื่นคำร้องขอเรียกคืนค่าบริการคืนภายใน 30 วัน กรณีไม่ได้ทำงานตามสัญญาจ้าง 22/03/2554
icon 2227 สนร. มาเลเซียเตรียมการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย 22/03/2554
icon 2228 ดัชนีธุรกิจไต้หวันชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 22/03/2554
icon 2229 ปัญหาสุขภาพจากการทำงานมากเกินไป 21/03/2554
icon 2230 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟBat Shlomo 18/03/2554
icon 2231 ไต้หวันยกเลิกข้อจำกัดในการให้วีซ่าแก่คนงานฟิลิปปินส์ 18/03/2554
icon 2232 นายจ้างมาเลเซียขอให้รัฐบาลต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนงานก่อสร้างต่างชาติ 18/03/2554
icon 2233 ไตรมาสที่สองของปีนี้ ความต้องการจ้างงานในไต้หวันสูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากอินเดีย 15/03/2554
icon 2234 คนงานฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ไต้หวันยกเลิกการชะลอการนำเข้าแรงงานฟิลิปปินส์ 10/03/2554
icon 2235 ฝ่ายแรงงานอิสราเอลตรวจเยี่ยมคนงานและเตรียมการจัดงานสงกรานต์ 10/03/2554
icon 2236 ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยประจำชายแดนอียิปต์-ลิเบีย “ด่านซัลลูม” 10/03/2554
icon 2237 ก.แรงงาน เตรียมแผนเปิดตลาดต่างประเทศ รองรับแรงงานไทยจากลิเบีย 09/03/2554
icon 2238 สนร.ริยาด ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทย ประจำชายแดน อียิปต์ – ลีเบีย เมืองซารูม ประเทศอียิปต์ 07/03/2554
icon 2239 สนร.ริยาด ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ณ ศูนย์พักพิงเมืองซารูม ประเทศอียิปต์ 07/03/2554
icon 2240 สนร.ริยาด ร่วมกับ สอท.ณ กรุงริยาด เดินทางไปกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศลิเบียกลับประเทศไทย 04/03/2554
icon 2241 ข้อเสนอทำงานสัปดาห์ละ 5 วันในไต้หวัน 04/03/2554
icon 2242 พระราชดำรัสสุลต่านในพิธีเปิดสมัยประชุมสภาพระราชบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (State Legislative Council) วันที่ 1 มีนาคม 2554 (Don’t be left behind with “ Wait & Watch ” attitude อย่าปล่อยปละละเลย ด้วยนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งและการนิ่งดูดาย) 03/03/2554
icon 2243 สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Scal Hougang พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน 03/03/2554
icon 2244 ผลสำรวจการขึ้นเงินเดือนปี 2011 ในประเทศมาเลเซีย 03/03/2554
icon 2245 สนร.ริยาด ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ ประเทศบาห์เรน 03/03/2554
icon 2246 ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่คิบบุตส์กันยาฮิม 02/03/2554
icon 2247 สนร.มาเลเซีย ประสานช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบียกลับไทย 01/03/2554
icon 2248 ปรากฏการณ์ “working poor” ในไต้หวัน 25/02/2554
icon 2249 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไต้หวันเตรียมหาทางเลือกใหม่ในการจ้างแรงงานต่างชาติ 23/02/2554
icon 2250 เศรษฐกิจฟื้นตัว เดือนกุมภาพันธ์ โอกาสงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 22/02/2554