ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ปิดการอบรม มอบเบี้ยเลี้ยง และเครื่องมือพื้นฐานช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี อ.สังขละบุรี

 

 

      สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีปิดการอบรม มอบเบี้ยเลี้ยง และเครื่องมือพื้นฐานช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี อ.สังขละบุรี เมื่อ 29 ม.ค. 2554
 
                     

                     

                  

 

 

นางประกายเพชร นิชานนท์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสุวรรณ พงศ์รัศมี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดอบรม มอบเบี้ยเลี้ยง และเครื่องมือพื้นฐานช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี มีน.ส.รัชนี จำปีขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.วังกะ ร่วมมอบเมื่อ 29 ม.ค. 2554 ณ บ้านวังกะ หมู่ที่ 2 ต.หนองลู    อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี