ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ชาวนาพิจิตรปลูกแตงโมอาชีพเสริมสู้ภัยแล้ง

 ชาวนาพิจิตรปลูกแตงโมอาชีพเสริมสู้ภัยแล้ง

 วันนี้   31 ม.ค. 54 ฯพณฯไพฑูรย์  แก้วทอง  สส.พรรคประชาธิปัตย์แบบบัญชีรายชื่อ  พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ประธานกรรมาธิการการเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร สส.พิจิตรพร้อม และ นายดำรงศักดิ์ แก้วทองคำ แรงงานจังหวัดพิจิตร และนายอำนวย พานทอง รักษาการนายอำเภอวังทรายพูน ได้ร่วมกัน ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการดูสถานการณ์การส่งเสริมเกษตรกรให้เว้นช่วงการทำนาเพื่อตัดวงจรเพลี้ยกระโดด และ การส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกแตงโม ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่งผล ให้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มแห้งขอดลงแล้ว และยังส่อเค้าว่าปีนี้ภัยแล้งจะคงวิกฤตและหนักหน่วงอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้น นายไพโรจน์ จิอู๋ เกษตรอำเภอวังทรายพูน จึงได้ออกส่งเสริมให้ชาวนานับร้อยครอบครัวหันมาปลูกแตงโม เพื่อสร้างรายได้บนพื้นที่ ทั้งอำเภอกว่า 2 พันไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกกันแค่เพียง 2-5 ไร่ ซึ่งการปลูกแตงโมจะใช้เงินลงทุนประมาณไร่ละ 4-5 หมื่น แต่จะเก็บผลผลิตได้ถึง 3 ครั้ง ซึ่งรายได้ต่อครั้งต่อไร่ในการเก็บแตงโมขาย ซึ่งต่อไร่จะได้ประมาณ 1,500 กก. ราคาขาย กก.ละ  5-8 บาท ซึ่ง 1 ไร่ ก็จะมีรายได้มากกว่า 1 แสนบาท นับว่าเป็นรายได้อย่างงาม
                                      

 

  ซึ่งการลงพื้นที่ ของสส.นราพัฒน์ และนายไพฑูรย์ แก้วทอง ก็เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางส่งเสริมด้านการตลาดและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งในการส่งเสริมด้านการตลาดในช่วงวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2554 อ.วังทรายพูน ก็จะจัดให้มีงาน “วันแตงโม โชว์กรงนก” เพื่อให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคเป็นการส่งเสริมการขายแตงโม ดังกล่าวอีกด้วย