ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐฯ พร้อมฯพณฯไพฑูรย์ แก้วทอง / ผู้ว่าฯ พิจิตร ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และมอบเงินช่วยเด็กชนบทที่ จ.พิจิตร

       

   น.พ.สุนทร ทรัพย์แก้ว นายกสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย ฯพณฯไพฑูรย์ แก้วทอง  และ นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดการอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการแพทย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร นายดำรงศักดิ์  แก้วทองคำ แรงงานจังหวัดพิจิตร / นายประเสริฐ ธัญญเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร / ดร.ดวงสมร แกลโกศล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร / นางหงส์ทอง ชิตพันธ์ จัดหางานจังหวัดพิจิตร /นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร  ซึ่งแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน 40 คน ที่มากด้วยประสบการณ์ทุกสาขาได้ร่วมเป็นวิทยากร นำความรู้และวิธีการรักษาคนไข้มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับ คณะแพทย์-พยาบาล ในส่วนภูมิภาคกว่า 200 คน ทั้งนี้เพื่อจะได้นำความรู้ไปรักษาคนไข้ โดยเฉพาะผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่อง โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคระบบประสาท โรคเกี่ยวกับไขข้อ เพื่อให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ในครั้งนี้จะใช้เวลา 3 วัน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการรักษาคนไข้ โดยโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการสำนึกรักบ้านเกิด ทำความดีถวายในหลวง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนเงินหลายพันดอลล่าร์ มอบให้โรงเรียน 3 แห่ง ในถิ่นทุรกันดาร ของ จ.พิจิตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพด้านสุขอนามัยของเยาวชนอีกด้วย 
 

 

 

 

 
 
 

  โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดทำความดีถวายในหลวง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนเงินหลายพันดอลล่าร์มอบให้กับ โรงเรียน 3 แห่งในถิ่นทุรกันดารของ จ.พิจิตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพด้านสุขอนามัยของเยาวชน อีกด้วย