กฏหมายเกี่ยวกับคุ้มครองแรงงาน

ความสัมพันธ์เนื้อหากับกฏหมายเกี่ยวกับคุ้มครองแรงงาน

MOL Foreign Worker Management Policy Committee Meets 2/2018

วันที่: 
27 ธันวาคม 2018

On December 27, 2018, at 10.30 hours, Labour Minister H.E. Police General Adul Sangsingkeo chaired the meeting of Foreign Worker Management Policy Committee 2/2018, along with Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark and representatives from relevant agencies. The meeting considered an additional meeting to determine the work prohibited from foreign workers along with conditions,  and the consideration of the appointment of a Subcommittee on Foreign Worker Management Policy. The meeting took place at the Prof.

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗

กลุ่มผู้ใช้: 
ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
กลุ่มผู้ใช้: 
ผู้ประกอบการ

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗

กลุ่มผู้ใช้: 
ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
กลุ่มผู้ใช้: 
ผู้ประกอบการ
File: 

Labour Protection Act (No. 3) Year 2551

กลุ่มผู้ใช้: 
ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง

Labor Protection Act (No. 3) Year 2551

File: 

Labour Relations Act B.E. 2518 (1975) (Department of Labour Protection and Welfare)

กลุ่มผู้ใช้: 
ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง

Labour relations law is concerning labour relations enhancement system and processess between employers and employees. This Act primarily contains rules and regulations and procedures for sumission of demands for changes and modifications to the Conditions for Employment, procedures for settling labour disputes, and employers’ and employees’ rights to establish labour association and labour union for acquiring and protecting their interests relating to the Conditions of Employment.

Syndicate content