ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ปลัดแรงงาน ให้การต้อนรับ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

วันที่: 
06 ธันวาคม 2019

            วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

Assistant to the Permanent Joins Third EU-ASEAN Forum on Human Rights

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2019

            Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mrs. Phattana Phanfak joined the third EU-ASEAN Forum on Human Rights, which took place on November 27, 2019, in Brussels, Belgium. She represented the Chair of the ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW). The objective was to exchange the development of operations of specialized organizations on human rights of the ASEAN and European Union in various issues, such as the promotion of the right to express opinions.

MOL Public Relations Working Committee Meets

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2019

           On November 29, 2019, Advisor to the Labour Minister Assoc. Prof. Dr. Jak Punchoopet chaired the Ministry of Labour’s Public Relations Working Committee Meeting No. 1/2019. The meeting considered guidelines for the Ministry of Labour’s public relations and took place at the ministry’s Operations Center (War Room), 5th floor, Ministry of Labour.

 

Labour Minister’s Advisor Meets Ban Ton Aman Coconut Processing Community Enterprise in Narathiwas

วันที่: 
28 พฤศจิกายน 2019

            On November 28, 2019, at 13.30 hours, Advisor to the Labour Minister Assoc. Prof. Dr. Jak Punchoopet visited the independent worker group at Ban Ton Aman Coconut Processing Community Enterprise. President and member of the Ban Ton Aman Coconut Processing Community Enterprise Mrs. Jeporor Bin Hama welcomed the visiting committee. Narathiwat Provincial Labour Officer Mr. Boon-loi Khatilil and Director from the Office of Inspection and Evaluation Ms. Pattraporn Samatrat also joined the occasion. The event took place at Ban Ton Aman Coconut Processing Community Enterprise Group at 333/1 Moo 1, Khok Khian Subdistrict, Mueang Narathiwat, Narathiwat.

 

Labour Minister’s Advisor Visits Narathiwat to Meet Labour Volunteers and Graduates as Key to Driving Labour Missions for Career and Peace in the South

วันที่: 
28 พฤศจิกายน 2019

            Advisor to the Labour Minister Assoc. Prof. Dr. Jak Punchoopet visited Narathiwat and met with nearly 200 volunteers and labour graduates, a driving force of the Ministry of Labour’s mission to provide people with a career, income and good quality of life, bringing peace to south.

 

MOL Organizes Merit-Making Activities for November 2019

วันที่: 
28 พฤศจิกายน 2019

            On November 28, 2019, at 07.30 hours, Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul presided over the merit-making ceremony to 9 monks for November 2019. Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol and the Ministry of Labour’s executives, civil servants and officials also participated in the ceremony, in front of the Phra Phutthasuttham Bophit Pavilion.

 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเวทีเสวนาสหภาพยุโรป-อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2019

            ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) เข้าร่วมเวทีเสวนาสหภาพยุโรป-อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว (ACMW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาการการดำเนินงานขององค์กรเฉพาะสาขาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรปในประเด็นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ภาคธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและผละกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ห้อง War Room) ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Labour Minister’s Advisor Launches Idea of “Pattani Model” In Collaboration with Fishing Businesses to Resolve Labour Shortages Sustainably

วันที่: 
27 พฤศจิกายน 2019

            Advisor to the Labour Minister and committee visited Pattani and met with fishing boat operators and related industries in Pattani, creating new dimensions of ideas called the "Pattani Model." The initiative is a collaboration between the Ministry of Labour, relevant agencies and operators in the local area. The Advisor confirmed that labour issues would be resolved with priority for the national interest.

 

Labour Minister’s Advisor Meets Labour Volunteers as Connection of Labour Missions to the People

วันที่: 
27 พฤศจิกายน 2019

             Advisor to the Labour Minister and committee visited Pattani and met with labour volunteers to deliver policies and working guidelines. He commended the dedicated labour volunteers as an essential mechanism for driving the Ministry of Labour’s mission to the people in the southern border areas.

Syndicate content