ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Meets for Project on Safety and Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the ASEAN region

วันที่: 
17 มกราคม 2019

            On January 17, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting commencement of the project on Safety and Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the ASEAN region. The meeting took place at the Kamolmas Room, Sukosol Hotel, Bangkok. He said that he was pleased to welcome everyone to the meeting today, the first official meeting of the National Project Advisory Council or NPAC, on Safety and Justice Programs: Rights and Opportunities for Migrant Women Workers in ASEAN, or known as Safe & Fair Project.

 

ก.แรงงาน ประชุมความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน

วันที่: 
17 มกราคม 2019

            วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมภายใต้โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ในนามของกระทรวงแรงงาน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับประเทศ หรือ NPAC สำหรับโครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า โครงการ Safe & Fair

 

Ministry of Labour Spreads Happiness for Children’s Day 2019

วันที่: 
12 มกราคม 2019

            On January 12, 2019, at 08.30 hours, Prime Minister Prayuth Chan-ocha chaired the opening ceremony for the National Children’s Day 2019 event at the Ministry of Education. The event was under the concept of gathering Thai children, volunteer spirits and organizing events for Thai children to know to think, have a volunteer spirit, refrain from drugs, have good life skills and use technology to create intelligence. The slogan for the National Children’s Day 2019 was “children, youths and volunteers together for national development”.

 

MOL Meets to Drive Volunteer Work

วันที่: 
11 มกราคม 2019

            On January 11, 2019, at 15.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark chaired the Ministry of Labour’s meeting to prepare a plan for driving volunteer work. The meeting considered the establishment of a coordinating working group within the Ministry of Labour and an action plan for driving the volunteer work. The meeting took place at the Prasong Rananant meeting room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน สร้างสุขวันเด็ก ๖๒

วันที่: 
12 มกราคม 2019

            วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด รวมพลังเด็กไทย หัวใจจิตอาสา และรูปแบบการจัดงาน เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ไม่พุ่งยาเสพติด มีทักษะชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีสร้างปัญญา โดยได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

 

ก.แรงงาน ประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน

วันที่: 
11 มกราคม 2019

            วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดตั้ง บก. หรือคณะทำงานประสานงานภายในกระทรวงแรงงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Labour Minister Joins Cabinet in 2019 New Years Blessing for Gen. Prem, President of Privy Council and Statesmen

วันที่: 
27 ธันวาคม 2018

            On December 27, 2018, at 09.00 hours, General Prem Tinsulanonda, President of the Privy Council and Statesman received a blessing on the occasion of the 2019 New Year's from Prime Minister General Prayut Chan-ocha, who led the Cabinet and army commanders. Labour Minister H.E. Police General Adul Sangsingkeo also joined gave a New Year’s blessing at the Thewet Four-Pillar House.

 

--------------------------------------

รมว.แรงงาน ร่วมคณะรัฐมนตรี อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๖๒ พลเอก เปรมฯ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่: 
27 ธันวาคม 2018

            วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รับการอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อวยพรปีใหม่ ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์

 

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 

MOL Selection and Certification of Results for Royal Orders and Honours Committee Meets

วันที่: 
25 ธันวาคม 2018

            On December 25, 2018, at 13.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark assigned Assistant to the Permanent Secretary Mr. Somsak Apiwantanakul, chaired the committee meeting on selection and certification of results for royal orders and honours, for the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn 2019. The meeting considered the application for the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn 2019, for those who do merit which is of great benefit to the country, religion and people. The meeting took place at the Prasong Rananant meeting room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการพิจารณาเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

วันที่: 
25 ธันวาคม 2018

            วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการพิจารณาเครื่องราชย์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Syndicate content