ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

Labour Minister Delivers Policies and Operational Guidelines to Government Agency Heads of Kanchanaburi, Ratchaburi and Suphanburi

วันที่: 
11 พฤศจิกายน 2019

            On November 11, 2019, at 14.30 hours, Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul chaired the meeting to deliver policies and operational guidelines to the heads of government agencies in Kanchanaburi, Ratchaburi and Suphanburi. Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol and the ministry’s executives also participated in the meeting at the Kanchanaburi Provincial Employment Office. The committee also observed the registration of migrant workers and visited the product distribution center for homeworkers at the Kanchanaburi Employment Office.

 

Labour Minister Leads Team to Observe Skills Development in Kanchanaburi to Improve Worker Productivity in Sugarcane Harvesting

วันที่: 
11 พฤศจิกายน 2019

            The Labour Minister led the committee to Kanchanaburi visited the workplace to observe labour productivity development activities using skill standards, for sugarcane harvesting drivers and vehicle maintenance workers, to meet the needs of the market and build skills to keep up with technology for higher wages.

 

Labour Minister Visits Kanchanaburi Skill Development Center to See Products of Independent Worker Groups

วันที่: 
11 พฤศจิกายน 2019

            On November 11, 2019, at 09.30 hours, Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul, the ministry’s executives and head of government department under the Ministry of Labour in Kanchanaburi, visited the Skill Development Center in Kanchanaburi. The visiting committee observed products of 4 independent labour groups, namely the loin cloth making group, sugar candy making group, the savings group for production and the Nong Khao progressive farmers group.        
 

รมว.แรงงาน ร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่: 
12 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น ๒ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

Labour Minister Leads MOL Personnel at Annual Kathin Robe Offering Ceremony 2019 at Wat Mahathat in Yasothorn

วันที่: 
10 พฤศจิกายน 2019

            His Majesty the King graciously presented Kathin robes to the Ministry of Labour, to offer to monks in the annual quarterly ceremony at Wat Mahathat, Phra Aram Luang, Muang, Yasothon. The Minister of Labour presided over the ceremony to maintain Buddhism and inherit the beautiful traditions and ceremonies of Thailand.

รมว.แรงงาน มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี

วันที่: 
11 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ และเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่นำมาวางจำหน่ายภายในสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

 

‘หม่อมเต่า’นำทีมลงเมืองกาญจน์ พัฒนาฝีมือ เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการอ้อยและน้ำตาลทราย

วันที่: 
11 พฤศจิกายน 2019

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพพนักงานขับรถตัดอ้อยและการบำรุงรักษารถตัดอ้อย ให้เพียงพอกับความต้องการ พัฒนาฝีมือทันต่อเทคโนโลยี ได้รับค่าจ้างสูงขึ้น

 

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแรงงานอิสระ

วันที่: 
11 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแรงงานอิสระ จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผ้าขาวม้าร้อยสี กลุ่มทำขนมตาล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มเกษตรกรหนองขาวก้าวหน้า        
 

‘หม่อมเต่า’ นำ ขรก.แรงงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร

วันที่: 
10 พฤศจิกายน 2019

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงานนำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยโสธร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแรงงาน เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทย

Permanent Secretary of Labour Joins 337th Session of the Governing Body in Geneva

วันที่: 
05 พฤศจิกายน 2019

            On November 4, 2019, the Permanent Secretary of Labour and delegation attended the 337th session of the Governing Body at the International Labour Organization headquarters, Geneva, Switzerland. The Permanent Secretary of the Labour issued a statement on behalf of ASEAN parties entitled "The agenda of the Annual International Labour Organization's Conference (ILC) to be held in the future" which the ASEAN Member States attach great importance and agree to support.

Syndicate content