ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

เสียงตอบรับ ‘ดี’ ประชาชน “ได้งานทำ” เปิด ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย แห่งที่ ๓ ‘นครราชสีมา’

วันที่: 
13 มีนาคม 2015
  บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ กระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว นายจ้างสามารถสัมภาษณ์คนหางานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Skype) ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) นครราชสีมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชู ‘สัญญาคุณธรรม’ ที่บริษัทจัดหางานต้องทำกับคนหางานไปทำงานต่างประเทศแก้ปัญหาหลอกแรงงาน ด้านผู้มาใช้บริการ ‘แฮปปี้’ จะได้งานทำ

 

Ministry of Labour Launches “womenwill.mol.go.th” to Support Smart Working Women

วันที่: 
09 มีนาคม 2015
               The Ministry of Labour has turned to social media as a channel to enhance employment for women through the website http://womenwill.mol.go.th under the slogan "Smart Working Women and the Online World”.  The project will provide services covering all areas regarding labour issues resolving problems related to employment, skills development and social security rights using a live chat feature

Ministry of Labour Arranges Seminar on “The Thai Economy in the Next Decade: Challenges to the Thai Workforce”

วันที่: 
09 มีนาคม 2015

 

               Looking in to the future, the Ministry of Labour arranged a seminar on “The Thai Economy in the Next Decade: Challenges to the Thai Workforce” to mobilize knowledge and create a framework for the nation’s strategy on labour for 2015-2026, promoting employment for Thai people and stabilizing the economy, stability, culture and the way of living.  

 

ก.แรงงาน มองอนาคต จัดสัมมนา “เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า : ความท้าทายต่อแรงงานไทย”

วันที่: 
09 มีนาคม 2015

 

               กระทรวงแรงงานมองอนาคต จัดสัมมนา เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า : ความท้าทายต่อแรงงานไทย ระดมความรู้สร้างกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน พ.ศ.2558-2569 ดูแลคนไทยมีงานทำ ภาคเศรษฐกิจ-ความมั่นคง-วัฒนธรรมวิถีชีวิตคนไทย ลงตัว พอดี –พอเหมาะ-พอเพียง  

 

ก.แรงงาน เปิดเว็บไซต์ “womenwill.mol.go.th” ยกศักยภาพหญิงไทยทำงาน

วันที่: 
09 มีนาคม 2015
               กระทรวงแรงงาน ใช้ Social Media เพิ่มช่องทางยกระดับหญิงไทยทำงาน เปิดโครงการ “หญิงเก่ง งานแกร่ง ทักษะดี มีสุขด้วยโลกออนไลน์” ทางเว็บไซต์ womenwill.mol.go.th ให้บริการทุกมิติด้านแรงงาน พร้อมตอบปัญหาการหางาน – พัฒนาฝีมือ – สิทธิประกันสังคม – กฎหมายแรงงาน แบบ Live Chat

 

 

 

Celebrating Outstanding Women on International Women’s Date on Every 5th March

วันที่: 
05 มีนาคม 2015
     Her Royal Highness Princess Soamsawali presided over the ceremony to present plaques to outstanding working women of the year on the International Women’s Day for 2015 with Permanent Secretary Mr. Nakorn Silpaarcha presenting the report at Miracle Grand Convention Hotel in Bangkok.

 

เชิดชูหญิงเก่ง “วันสตรีสากล” 5 มีนาคมของทุกปี

วันที่: 
05 มีนาคม 2015
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น วันสตรีสากล ประจำปี 2558 โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กราบทูลถวายรายงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ

 

Ministry of Labour Assist Fisheries in Allowing Registration of More Foreign Workers

วันที่: 
27 กุมภาพันธ์ 2015

           

          The Ministry of Labour is assisting problems of labour shortages in the fisheries industry, preparing further registration processes for workers  in the 22 coastal provinces,  laying strategies to designate zoning for foreign workers and developing skills for workers in highland areas.    

กนร. เห็นชอบ “เดินหน้า” จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

วันที่: 
27 กุมภาพันธ์ 2015
            คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ผ่อนผันต่างด้าวที่รอตรวจสัญชาติ เข้มงวดตรวจสอบ ผลักดัน จับกุมนายจ้าง-ต่างด้าวที่ฝ่าฝืน เปิดจดทะเบียนต่างด้าวงานประมงทะเลเพิ่ม 22 จังหวัดชายทะเล ลดเว้นระยะเวลาจ้างงานเดิม 3 ปี เหลือ 30 วัน    

Bilateral Agreements to Reduce Conflicts in the Workforce and Remain Cautious of Leaders Lacking Ideology

วันที่: 
26 กุมภาพันธ์ 2015

 

              The Ministry of Labour has taken a proactive approach in preventative measures for conflicts between employers and employees, negotiating bilaterally and ending disagreements in the workplace, in addition to coordinating collaboration with the private sector in giving special speeches by the Ministry of Labour, providing advice to organizations experiencing conflicts and being cautious of leaders lacking ideology.
Syndicate content