ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

รมว. แรงงาน ต้อนรับทูตบังกลาเทศ หารือประเด็นจ้างแรงงานประมงทะเลและกิจการก่อสร้าง

วันที่: 
10 กุมภาพันธ์ 2015

 

          รมว. แรงงาน ต้อนรับนางไซดา มูนา ทัสนีม (H.E. Ms. Saida Muna Tasneem) ทูตบังกลาเทศ หารือประเด็นความร่วมมือด้านแรงงาน เตรียมร่าง MOU นำเข้าแรงงานประมงทะเลและกิจการก่อสร้าง มั่นใจไทยไม่สร้างปัญหาค้ามนุษย์

 

Binding Manpower from All Units in Chon Buri Fishery Inspections

วันที่: 
21 มกราคม 2015
             The assistant to the Ministry of Labour led the working committee to collaborate in inspections for employment, working environments and human trafficking on fishing vessels, fisheries and related industries with intensive inspections on Rasint and Suwit Port in Sattahip District of Chon Buri Province, not finding any illegal misconduct.

 

 

 

ผนึกกำลัง ‘ทุกหน่วย’ ปฏิบัติการตรวจแรงงานประมง ชลบุรี

วันที่: 
21 มกราคม 2015
              ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมง กิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเข้มท่าเรือวราสินธ์ ท่าเรือสุวิทย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่พบมีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

 

 

 

 

รมว.แรงงาน ย้ำการทำงานต้องสอดรับกับประชาชนในพื้นที่ เดินหน้า'คืนความสุข-คนไทยมีงานทำ'

วันที่: 
14 ธันวาคม 2014

 

 

 

           แก้ปัญหาด้านแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 'แนะ' ผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานประมง ย้ำ 'คืนความสุขให้คนไทยทุกคนมีงานทำ' ให้จัดหางานจังหวัดเร่งเดินเครื่องภารกิจหลัก 'จัดหางาน'

 

 

Labour Minister Welcomes the ASEAN Trade Promotion Association

วันที่: 
12 พฤศจิกายน 2014
           Labour Minister General Surasak Karnjanarat welcomed the President and Committee of the ASEAN Trade Promotion Association to confer about the integration of labour and development of skills and languages in the Thai workforce for the ASEAN Economic Community in 2015.

รมว.แรงงาน ต้อนรับ สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน

วันที่: 
12 พฤศจิกายน 2014
           พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนและคณะ หารือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๕๘ การไหลเข้าของแรงงาน การพัฒนาฝีมือและภาษาของแรงงานไทย

ส.ประมง พบ รมว.แรงงาน หาทางออก ปัญหาประมง

วันที่: 
20 ตุลาคม 2014

 

            หาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมง อนาคตนำเข้าแรงงานแบบจีทูจี ต้องมีการเตรียมความพร้อมแรงงานจากประเทศต้นทางก่อนเข้ามาทำงาน

‘ปล่อยกู้’ กระตุ้น ‘สร้างงาน’ เขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนใต้

วันที่: 
26 กันยายน 2014
     ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการลงนาม โครงการสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนเงินกู้ให้สถานประกอบการและผู้ประกันตน ให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการจ้างงาน

 

 

‘จับมือ’ ทุกหน่วยสอดส่องปัญหาค้ามนุษย์ ‘กรุงเทพฯ’

วันที่: 
19 กันยายน 2014

         คณะ ทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพ มหานคร เห็นพ้องจัดตั้งชุดคณะทำงานบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงไปติดตาม ตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในประเด็นการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การพิสูจน์สัญชาติ รวมถึงการค้ามนุษย์ และศูนย์รับแจ้งเบาะแสการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพ มหานคร ได้รับข้อมูลออกดำเนินการช่วยเหลือในทันที

 

 

Ministry of Labour organizes grand job fair

วันที่: 
07 สิงหาคม 2014
 

 

The Ministry of Labour has organizes a grand job fair with more 10,000 positions from 50 leading companies available for jobseekers.

 

 

Syndicate content