ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสาขานิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันที่: 
05 มีนาคม 2013
   

             

              นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับการแสดงความยินดีจากผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสาขานิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องรับรองกระทรวงแรงงาน

MoL, Rajabhat University promote Safety, Occupational Sanitation and Working Environment knowledge for students

วันที่: 
19 กุมภาพันธ์ 2013

 

            

Ministry of Labour has cooperated with  Dhonburi Rajabhat University in providing knowledge on safety, occupational sanitation and working environment  to students before graduation and enter the workforce. Vice Minister of Labour says the ministry takes responsibility in looking after people while working until retirement. Urging people of new generation to possess information of technology (IT) knowledge in preparations for the ASEAN Economic Community (AEC), he says no unemployment problem would exist if people are not too selective in choosing  jobs.

 

‘MoL Rally In Love 2013’ charity rally between Bangkok – Rayong

วันที่: 
18 กุมภาพันธ์ 2013

 

          

Mr. Somkiat  Chayasriwong, Permanent Secretary of Ministry of Labour,  and Mrs. Chanthanee Chayasriwong, Chairwoman of  the Ministry of Labour’s Ladies Association,  have jointly presided over a charity rally called the ‘MoL Rally in Love 2013’.

Labour Minister’s office brainstorms on preparing strategic plan

วันที่: 
18 กุมภาพันธ์ 2013

 

            

Vice Ministers of Labour Anusorn Kraiwatnussorn and Visa Khanthub along with Mrs. Narumol Thandamrong, Advisor to the Minister of Labour, and Mr. Sanga Tanasanguanwong, Secretary to the Minister of Labour, have participated in a meeting which discussed a plan to prepare a strategic plan. The meeting entitled ‘Minister’s office on expectations by politicians’.

Labour Minister opposes use of child labour

วันที่: 
15 กุมภาพันธ์ 2013
   

       

Minister of Labour has ordered the director-general of Department of Employment to urgently negotiate with Lao, Myanmar and Cambodian authorities on their requests for the Thai government to allow children aged lower than 15 to accompany their guardians in entering Thailand,  out of concerns of problems which could occur in future. The minister also wants to see a new, positive image is built for Thailand, especially on eliminating exploitation of child labour.


3rd IT pilot plan for 2014-2018 focuses on people as centre, innovation to cater ASEAN

วันที่: 
14 กุมภาพันธ์ 2013
   

          

Office of the Permanent Secretary has organised a seminar on preparing a third information technology and communications (IT) pilot plan for the years 2014-2018.  Participants brainstormed ideas for the plan which would make people the centre while fast and innovative services would be offered to cater to ASEAN Economic Community (AEC) as well as meeting the visions of high-ranking officers of the Ministry of Labour.

 

ก. แรงงาน จับมือ ราชภัฏธนบุรี อบรมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยการทำงานแก่นักศึกษา

วันที่: 
19 กุมภาพันธ์ 2013

 

             กระทรวงแรงงาน จับมือ ม.ราชภัฏธนบุรี ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่นักศึกษา เตรียมพร้อมเข้าตลาดแรงงาน ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรี อนุสรณ์’ เผย  ก.แรงงาน ดูแลทุกคนตั้งแต่ทำงานถึงเกษียณ แนะ คนรุ่นใหม่ ต้องรู้ภาษา ไอที พัฒนาตนเอง รองรับอาเซียน สื่อสารได้  เชื่อไม่เลือกงาน ได้งานทำทุกคน

MOL RALLY IN LOVE 2013 เส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง ประลองบันทึกแห่งรัก

วันที่: 
18 กุมภาพันธ์ 2013

 

            กระทรวงแรงงาน จับมือ สมาคมแม่บ้านแรงงาน จัดแข่งขันแรลลี่การกุศล MOL RALLY IN LOVE 2013  เส้นทาง กรุงเทพฯ – ระยอง นำรายได้ดำเนินงานด้านการกุศล สาธารณประโยชน์ในกิจการสมาคม และสวัสดิการเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน พร้อมสร้างความรักในครอบครัว นายกสมาคมแม่บ้านแรงงานย้ำ ประสบความสำเร็จ สนุกสนานทุกกิจรรม ผู้ชนะ เผย รู้จักสังเกต ใจเย็น เข้าใจคู่มือวางแผนการเดินทาง
Syndicate content