ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ก.แรงงาน เปิดโครงการ “ถนนปลอดหนี้” เสริมสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการ

วันที่: 
29 มกราคม 2013

 

             ก.แรงงาน เปิดโครงการ “ถนนปลอดหนี้” โดยสำนักงานประกันสังคม เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการในการชำระเงินสมทบให้ครบถ้วน พร้อมจัดกิจกรรมโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่ไม่ค้างชำระเงินสมทบตลอดปี 2555 จำนวน 92 แห่ง

ยกระดับคลินิกโรคจากการทำงาน ครอบคลุมลูกจ้าง 8.58 ล้านคน

วันที่: 
28 มกราคม 2013

 

             ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของคลินิกโรคจาการทำงาน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมรามาการ์ดเด้น กรุงเทพฯ

MOL in collaboration with 10 ASEAN countries and South Korea signed MOU on occupational health and safety

วันที่: 
22 มกราคม 2013

 

 

          MOL in collaboration with 10 ASEAN countries and South Korea signed MOU on occupational health and safety with an aim to build capacity in occupational health and safety of labours under the same standard in preparation for AEC

 

การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีระบบ พร้อมรองรับเปิดประชาคมอาเซียน

วันที่: 
23 มกราคม 2013

 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมโต๊ะกลมการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชีย การประเมินผลนโยบายในการตอบสนองความต้องการแรงงานข้ามชาติของตลาดแรงงานเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะในภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Ministry of Labour creates network for career counseling, labour shortage solution

วันที่: 
21 มกราคม 2013

 

          

Vice Minister of Labour opens a career counseling seminar, entitled “creating career counseling network”, aimed at creating a career counseling network of career counseling teachers nationwide and public and private agencies in preparation for the ASEAN Community.

ก.แรงงาน จับมือ 10 ประเทศอาเซียน + เกาหลีใต้บันทึกข้อตกลงอาชีวอนามัยความปลอดภัย

วันที่: 
22 มกราคม 2013

 

             กระทรวงแรงงาน จับมือ 10 ประเทศอาเซียน พร้อมเกาหลีใต้ จัดลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถยกระดับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยผู้ใช้แรงงานมาตรฐานเดียวกันรองรับประชาคมอาเซียน

ก.แรงงาน ลงพื้นที่สุโขทัย – อุตรดิตถ์ มอบนโยบายหัวหน้าส่วน ติดตามค่าจ้าง 300 บาท

วันที่: 
21 มกราคม 2013 - 22 มกราคม 2013

 

 

             ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรี อนุสรณ์’ ลงพื้นที่สุโขทัย – อุตรดิตถ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก.แรงงาน มอบนโยบาย ติดตามรายงานการปรับค่าจ้าง 300 บาท แนะ ขรก. ทำงานเชิงรุก เน้น ลงพื้นที่สัญจรพบประชาชนวันหยุด ดึง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สมัคร ม. 40 ป้องกันใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย ประสาน อบต.เทศบาล หาที่ให้เด็กเรียน

สร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ แก้ปัญหาขาดแคลน-ว่างงาน

วันที่: 
21 มกราคม 2013

 

             ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดการสัมมนาโครงการแนะแนวอาชีพ “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” ดึงครูแนะแนวอาชีพทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมเป็นเครือข่ายแนะแนวอาชีพ พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Minister of Labour on weekly TV programme “PM Yingluck Meets the People”

วันที่: 
04 มกราคม 2013

 

           

Mr. Phadermchai Sasomsub, Minister of Labour, along with Deputy Prime Minister Kittirat Na-Ranong and Mr. Akom Termpittayapaisit, Secretary-General for National Economic and Social Development Board joined the weekly television programme “PM Yingluck Meets the People” to report the government’s 300 baht daily minimum wage policy at the Government House. The programe had been pre-recorded and was boradcast on NBT Chanel 11 on January 5, between 8 a.m. and 9 a.m.

ปลัดกระทรวงแรงงานรับพระราชทานบัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

วันที่: 
07 มกราคม 2013

 

             สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖โดยให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญมอบให้ แก่ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗
Syndicate content