ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ก.แรงงาน เร่ง สร้างผู้เชี่ยวชาญคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมรับ AEC

วันที่: 
03 มิถุนายน 2015

                         ก.แรงงาน จับมือ สิงคโปร์ เร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญคุณวุฒิวิชาชีพอ้างอิงอาเซียน วางแผนต่อยอดพัฒนาเป็นวิทยากรขยายจำนวน ช่วยพัฒนา จนท.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศให้มีความรู้ มาตรฐานวิชาชีพแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับ เป็นสากล เทียบเท่ามาตรฐานโลก พร้อมเข้าสู่ประชาอาเซียนปลายปี 58  

 

Acceleration for the Elevation of Thai Worker Skills

วันที่: 
27 พฤษภาคม 2015
            The Ministry of Labour has accelerated for the development of Thai workers, piloting the automobile parts and tourism industry and adding value to tour guide occupations. The Ministry is seeking remedies for unemployed Bachelor’s degree graduates, with future promotion of technological investment, elevating Thai worker skills and advising the people not to worry about compensation issues.

“ข้าราชการที่ดีต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

วันที่: 
28 พฤษภาคม 2015

 

            ก.แรงงาน ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดี “ข้าราชการที่ดีต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนและแผ่นดิน จัดบรรยายธรรม น้อมนำหลักธรรม พัฒนาจิต สร้างสติ

เร่ง ยกแรงงานไทย “แรงงานมีฝีมือ”

วันที่: 
27 พฤษภาคม 2015
            ก.แรงงาน เร่งพัฒนาแรงงานไทย นำร่องชิ้นส่วนยานยนต์และท่องเที่ยว ต่อยอดสร้างอาชีพไกด์ ป.ตรีว่างงาน มองอนาคต ส่งเสริมลงทุนภาคผลิตด้วยเทคโนฯ ยกแรงงานไทยแรงงานคุณภาพมีฝีมือ ไม่กังวลได้ค่าจ้างตามความต้องการตลาด

Reiterating Benefits for Foreign Workers Reporting for New Pink Cards

วันที่: 
22 พฤษภาคม 2015

            The Ministry of Labour highlighted the benefits for foreigners reporting and obtaining new pink cards, entitling workers to benefits equal to legal workers. The Ministry reiterated that employers should quickly lead foreign employees for reporting before the deadline on the 30th June 2015. 

ชี้ต่างด้าวได้ประโยชน์ “รายงานตัวทำบัตรสีชมพูใหม่”

วันที่: 
22 พฤษภาคม 2015

            ก.แรงงาน ชี้แรงงานต่างด้าวได้ประโยชน์ “รายงานตัวทำบัตรสีชมพูใหม่” มีสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานที่ถูกกฎหมาย เร่งนายจ้างรีบพาไปรายงานตัว หากพ้นกำหนด 30 มิ.ย. 58 พร้อมใช้มาตรการเด็ดขาด

Advising Employees / Employers to Have a Conscious Implementing Knowledge and Laws for Workplace Safety

วันที่: 
08 พฤษภาคม 2015

 

The Ministry of Labour revealed Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan approved the national plan on workplace safety for 2017 – 2026, with progress on ILO Convention 187 to heighten safety in the workplace to international standards. The Convention is in preparation for proposal to the Cabinet and the Legislative Assembly for approval, with advice for employees and employers to have a conscious for safety and regulations, implementing them effectively in the organization. 

Labour Minister Proceeds with Demands from National Labour Day Reiterating Government’s Commitment to the People

วันที่: 
07 พฤษภาคม 2015
         The Labour Minister established a working group to proceed with demands made on the National Labour Day with groups of informal workers, handicapped people, employer unions, academics, the Thailand Labour Solidarity Committee and government officials as committee members. He revealed progress on the restructure of a Department of Labour Safety which could be done immediately, with the Risk Insurance Fund and the Employee Welfare Fund integrated as one issue. The Labour Minister reiterated that the Social Security Fund had studied the demands and thus proposed practicality to the working group with reasoning.

แนะลูกจ้าง นายจ้างมีจิตสำนึก นำองค์ความรู้ กฎหมาย ไปปฏิบัติจะปลอดภัยในการทำงาน

วันที่: 
08 พฤษภาคม 2015

         

รมว.แรงงาน เผย รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ฯ เห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปี 60 – 69 คืบหน้า อนุสัญญาฯ ฉ.187 หวังให้คนทำงานมีความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นมาตรฐานสากล เตรียมเข้า ครม. และ สนช.ให้ความเห็นชอบ แนะลูกจ้าง นายจ้าง มีจิตสำนึก นำองค์ความรู้ กฎหมาย ไปปฏิบัติจะทำให้มีความปลอดภัยในการทำงาน 

รมว.แรงงาน ติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงาน ย้ำรัฐบาลทำต่อทุกข้อบนระเบียบและเหตุผล

วันที่: 
07 พฤษภาคม 2015
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตั้งคณะทำงานเดินหน้าข้อเรียกร้องวันแรงงาน ดึงกลุ่มลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ ผู้พิการ สหภาพ นายจ้าง นักวิชาการ คสรท. ข้าราชการ ร่วมเป็นกรรมการ เผยคืบหน้าปรับโครงสร้างใหม่ตั้งกรมความปลอดภัยแรงงานทำได้ทันที รวมกองทุนประกันความเสี่ยง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นเรื่องเดียวกัน กำชับ สปส.ศึกษาข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องเสนอคณะทำงาน ทำได้ – ไม่ได้ พร้อมระบุเหตุผล ด้านอนุสัญญา 87,98 กำลังศึกษาเพิ่ม ย้ำพี่น้องแรงงานสบายใจได้ รัฐบาล
ทำต่อทุกเรื่อง ภายใต้ระเบียบและเหตุผล
 
Syndicate content