ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL in collaboration with 10 ASEAN countries and South Korea signed MOU on occupational health and safety

วันที่: 
22 มกราคม 2013

 

 

          MOL in collaboration with 10 ASEAN countries and South Korea signed MOU on occupational health and safety with an aim to build capacity in occupational health and safety of labours under the same standard in preparation for AEC

 

การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีระบบ พร้อมรองรับเปิดประชาคมอาเซียน

วันที่: 
23 มกราคม 2013

 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมโต๊ะกลมการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชีย การประเมินผลนโยบายในการตอบสนองความต้องการแรงงานข้ามชาติของตลาดแรงงานเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะในภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Ministry of Labour creates network for career counseling, labour shortage solution

วันที่: 
21 มกราคม 2013

 

          

Vice Minister of Labour opens a career counseling seminar, entitled “creating career counseling network”, aimed at creating a career counseling network of career counseling teachers nationwide and public and private agencies in preparation for the ASEAN Community.

ก.แรงงาน จับมือ 10 ประเทศอาเซียน + เกาหลีใต้บันทึกข้อตกลงอาชีวอนามัยความปลอดภัย

วันที่: 
22 มกราคม 2013

 

             กระทรวงแรงงาน จับมือ 10 ประเทศอาเซียน พร้อมเกาหลีใต้ จัดลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถยกระดับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยผู้ใช้แรงงานมาตรฐานเดียวกันรองรับประชาคมอาเซียน

ก.แรงงาน ลงพื้นที่สุโขทัย – อุตรดิตถ์ มอบนโยบายหัวหน้าส่วน ติดตามค่าจ้าง 300 บาท

วันที่: 
21 มกราคม 2013 - 22 มกราคม 2013

 

 

             ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรี อนุสรณ์’ ลงพื้นที่สุโขทัย – อุตรดิตถ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก.แรงงาน มอบนโยบาย ติดตามรายงานการปรับค่าจ้าง 300 บาท แนะ ขรก. ทำงานเชิงรุก เน้น ลงพื้นที่สัญจรพบประชาชนวันหยุด ดึง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สมัคร ม. 40 ป้องกันใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย ประสาน อบต.เทศบาล หาที่ให้เด็กเรียน

สร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ แก้ปัญหาขาดแคลน-ว่างงาน

วันที่: 
21 มกราคม 2013

 

             ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดการสัมมนาโครงการแนะแนวอาชีพ “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” ดึงครูแนะแนวอาชีพทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมเป็นเครือข่ายแนะแนวอาชีพ พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Minister of Labour on weekly TV programme “PM Yingluck Meets the People”

วันที่: 
04 มกราคม 2013

 

           

Mr. Phadermchai Sasomsub, Minister of Labour, along with Deputy Prime Minister Kittirat Na-Ranong and Mr. Akom Termpittayapaisit, Secretary-General for National Economic and Social Development Board joined the weekly television programme “PM Yingluck Meets the People” to report the government’s 300 baht daily minimum wage policy at the Government House. The programe had been pre-recorded and was boradcast on NBT Chanel 11 on January 5, between 8 a.m. and 9 a.m.

ปลัดกระทรวงแรงงานรับพระราชทานบัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

วันที่: 
07 มกราคม 2013

 

             สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖โดยให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญมอบให้ แก่ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗

รมว.แรงงาน บันทึกเทปรายการ รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน‏

วันที่: 
04 มกราคม 2013

 

             นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปรายการ 'รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน' ช่วงเวลา 8.00-9.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ สทท.11 (NBT) วันที่ 5 มกราคม 2556 ประเด็น การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท ณ ทำเนียบรัฐบาล 

Ministry of Labour holds Security Application Booth at Mor Chit Bus Terminal

วันที่: 
27 ธันวาคม 2012

 

           
Ministry of Labour and its agencies opens a booth at Bangkok’s Mor Chit Bus Terminal to educate workers who return to their hometown during the New Year holidays about social security system. At the booth, workers can also apply for social security.
Syndicate content