ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

Labour Minister Concerned for Thai Workers Death in Japan, Orders Diplomatic Personnel to Assist and Stresses that Legal Workers Will Be Protected

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            The Labour Minister showed concern about a worker who passed away in Japan. The worker was deceived into working and was not paid. The Labour Minister ordered diplomatic personnel to investigate the case and coordinate for assistance throughout the processes and emphasized that legal workers will be protected.
 

Secretariat to the Labour Minister Observes Trainees in Pre-Employment Training Course at Korat Skill Development Institute 5

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            On November 4, 2019, at 11.30 hours, Secretariat to the Labour Minister Lt. Gen. Nuntadech Meksawat observed trainees in the pre-employment training course. The ministry’s executives also joined the occasion at the Nakhon Ratchasima Skill Development Institute 5, Mitrapap, Si Kew, Nakhon Ratchasima.

 

Secretariat to the Labour Minister Follows up on Informal Labour Group Operations with Ban Nong Kok Community Enterprise in Nakhon Ratchasima

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            On November 4, 2019, at 10.30 hours, Secretariat to the Labour Minister Lt. Gen. Nanthadet Meksawat visited and followed up on the operations of informal labour groups to expand network services to promote, protect and develop informal workers, including network partners in the One Plan format. The ministry’s senior executives also participated in the event at the Ban Nong Kok Community Enterprise Group, Moo 1, Nong Bua Noi, Si Kew, Nakhon Ratchasima.

 

Secretariat to the Labour Minister Meets with Heads of Government Agencies under MOL in Korat

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            On November 4, 2019, at 09.00 hours, Secretariat to the Labour Minister Lt. Gen. Nanthadet Meksawat chaired the meeting for heads of government agencies under the Ministry of Labour, to place guidelines for labour development together. The meeting was an effort to integrate the work of departments under the Ministry of Labour. The ministry’s senior executives participated in the meeting which took place at City Park Hotel, Muang, Nakhon Ratchasima.

 

ปลัดแรงงาน ร่วมประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 337 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่: 
05 พฤศจิกายน 2019

            เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ปลัดกระทรวงแรงงานและคณะได้เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 337 ณ อาคารสำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวถ้อยแถลงในนามภาคีอาเซียน หัวข้อ “วาระของการประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) ที่จะจัดขึ้นในอนาคต” ซึ่งรัฐสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญและเห็นพ้องที่จะสนับสนุน เรื่อง ”ทักษะฝีมือแรงงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)” เป็นวาระการอภิปรายทั่วไปในการประชุม ILC สมัยที่ 109 ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโลกของงานส่งผลให้การเรียนรู้และการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นความท้าทายและความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของงานที่ส่งผลให้เกิดการปฎิรูปกำลังแรงงาน

 

‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น สั่งทูตแรงงานช่วยเหลือตามขั้นตอน ย้ำ ไปทำงานถูกกฎหมายได้รับการคุ้มครอง

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงแรงงานที่เสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถูกหลอกไปทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง สั่งทูตแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานการช่วยเหลือตามขั้นตอน ย้ำ ไปทำงานถูกกฎหมายจะได้รับการคุ้มครอง
 

เลขานุการ รมว.รง.ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ โคราช

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๒๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ตำบลมิตรภาพ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

เลขานุการ รมว.รง.ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกก นครราชสีมา

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อขยายการบริการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ One Plan โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

เลขานุการ รมว.รง.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน โคราช

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนางานด้านแรงงานร่วมกันในลักษณะการบูรณาการงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

MOL Joins the Working Group Meeting to Progress the Global Compact on Refugees

วันที่: 
31 ตุลาคม 2019

            On October 30, 2019, at 10.00 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mrs. Phattana Phanfak chaired the working group meeting on for the Global Compact on Refugees (GCR) and Global Compact on Migration (GCM) for the second time. The meeting took place at the Ministry of Foreign Affairs, whereby the Ministry of Foreign Affairs (Mrs. Kanchana Patarachoke) chaired the meeting.

 

Syndicate content