ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ก.แรงงาน ประชุมหารือทบทวนปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากรโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่: 
03 กันยายน 2019

            วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อทบทวนการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากรตามโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Follows Up Results on Strategic Development Project

วันที่: 
30 สิงหาคม 2019

            On August 30, 2019, at 09.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol, chaired a meeting to follow up results of the Strategic Development Project on creating social security for informal workers. The meeting took place at the Permanent Secretary of Labour’s meeting room, 7th floor, Ministry of Labour.

 

Labour Minister’s Advisor Visits Ayutthaya to Promote Knowledge on Labour in Educational Institutions

วันที่: 
29 สิงหาคม 2019

            Advisor to the Labour Minister visited Phra Nakhon Si Ayutthaya to commence a project to enhance knowledge about labour in educational institutions, promoting learning at all ages and integration in all sectors, along with counseling for further education for the youths to be able to choose a suitable career in line with the needs of the labour market.

ก.แรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์

วันที่: 
30 สิงหาคม 2019

            วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) เรื่องการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ลงพื้นที่อยุธยา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา

วันที่: 
29 สิงหาคม 2019

            ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย บูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อแก่เยาวชนให้สามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

MOL Summarizes Human Rights Practices of Office of the Permanent Secretary

วันที่: 
27 สิงหาคม 2019

            The Ministry of Labour met and had a briefing on the evaluation of human rights practices of the Office of the Permanent Secretary, on being visited by the Committee on Monitoring, Considering and Selecting Model Organizations on Human Rights.

MOL Summarizes Human Rights Practices of Office of the Permanent Secretary

วันที่: 
27 สิงหาคม 2019

            The Ministry of Labour met and had a briefing on the evaluation of human rights practices of the Office of the Permanent Secretary, on being visited by the Committee on Monitoring, Considering and Selecting Model Organizations on Human Rights.

ก.แรงงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
27 สิงหาคม 2019

            กระทรวงแรงงาน ประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

 

MOL Creates Network of News Personnel to Improve Public Service Efficiency

วันที่: 
23 สิงหาคม 2019

            The Ministry of Labour organized a seminar to create a network of news personnel to monitor the situation both at locally and abroad, creating a corporate identity to increase efficiency in providing comprehensive labour services to the people. 

 

Labour Minister Assigns Secretariat to Follow Up Independent Career Promotion in Chiang Mai

วันที่: 
23 สิงหาคม 2019

            On August 22, 2019, Secretariat to the Labour Minister Lt. Gen. Nuntadech Meksawat, together with the Department of Employment’s Deputy Director-General Mrs. Theinrat Nawamawat and committee, visited the area to follow up on the results of independent career promotion. The committee visited a group of homeworkers and a group that received 90 hours of Thai cooking training, to boost morale for the workers in Chiang Mai.

 

Syndicate content