ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ลงพื้นที่อยุธยา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา

วันที่: 
29 สิงหาคม 2019

            ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย บูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อแก่เยาวชนให้สามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

MOL Summarizes Human Rights Practices of Office of the Permanent Secretary

วันที่: 
27 สิงหาคม 2019

            The Ministry of Labour met and had a briefing on the evaluation of human rights practices of the Office of the Permanent Secretary, on being visited by the Committee on Monitoring, Considering and Selecting Model Organizations on Human Rights.

MOL Summarizes Human Rights Practices of Office of the Permanent Secretary

วันที่: 
27 สิงหาคม 2019

            The Ministry of Labour met and had a briefing on the evaluation of human rights practices of the Office of the Permanent Secretary, on being visited by the Committee on Monitoring, Considering and Selecting Model Organizations on Human Rights.

ก.แรงงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
27 สิงหาคม 2019

            กระทรวงแรงงาน ประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

 

MOL Creates Network of News Personnel to Improve Public Service Efficiency

วันที่: 
23 สิงหาคม 2019

            The Ministry of Labour organized a seminar to create a network of news personnel to monitor the situation both at locally and abroad, creating a corporate identity to increase efficiency in providing comprehensive labour services to the people. 

 

Labour Minister Assigns Secretariat to Follow Up Independent Career Promotion in Chiang Mai

วันที่: 
23 สิงหาคม 2019

            On August 22, 2019, Secretariat to the Labour Minister Lt. Gen. Nuntadech Meksawat, together with the Department of Employment’s Deputy Director-General Mrs. Theinrat Nawamawat and committee, visited the area to follow up on the results of independent career promotion. The committee visited a group of homeworkers and a group that received 90 hours of Thai cooking training, to boost morale for the workers in Chiang Mai.

 

ก.แรงงาน สร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการข่าว เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน

วันที่: 
23 สิงหาคม 2019

            กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการข่าว ติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนด้านแรงงานอย่างครบวงจร

 

‘หม่อมเต่า’ ส่งเลขาฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพอิสระ

วันที่: 
23 สิงหาคม 2019

            เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพอิสระ  โดยได้เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มที่เข้ารับการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทย 90 ชั่วโมง สร้างขวัญและกำลังใจให้กลุ่มแรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่  

 

MOL 2019 Annual Budget Expenditure Management and Tracking Committee Meets

วันที่: 
19 สิงหาคม 2019

           

           On August 19, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the 2019 Annual Budget Expenditure Management and Tracking Committee meeting for no 7/2019. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่: 
19 สิงหาคม 2019

            วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Syndicate content