การประชุมสัญจรเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการสานสร้าง เสริมสุข แรงงานไทย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ขอนแก่น ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับกลุ่มปลูกข้าวตำบลน้ำพอง ณ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา หมู่ 6 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มในด้านการทำการตลาด และมาตรฐาน GAP รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคมมาตรา 40 การจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน การรับสมัครฝึกอาชีพ โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง  ร่วมพบปะกลุ่มปลูกข้าวน้ำพอง และมูลนิธิแรงงานสากลญี่ปุ่น(JILAF)กศน.อำเภอน้ำพอง เข้าร่วมสังเกตการณ์  ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน