ผู้แทนบ. SANKOSHA เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดกิจการในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ผู้แทนบริษัท SANKOSHA เข้าพบนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดกิจการในประเทศไทย บ.SANKOSHA เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากฟ้าผ่า ประเภท Surge Protection Device (SPD) โดยจะจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทยในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งทางบริษัทคาดหวังให้สำนักงานในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทในทวีปเอเชีย สนร.ญี่ปุ่นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและการขออนุญาตทำงานในประเทศไทย โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย