สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

             วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม The Regal เกาลูนซิตี้ ฮ่องกง สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อมอบความสุขให้กับแรงงานไทย โดยมีรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (นางสาวมารินี สุวรรณโมลี) เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก กงสุลใหญ่เมียนมาร์ ณ เมืองฮ่องกง มาเก๊า กงสุลฝ่ายแรงงานฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ผู้บริหารกรมแรงงานฮ่องกง ตำรวจเขตเกาลูนซิตี้ ผู้บริหารบริษัท Freyssinet นายจ้าง ตลอดจน ผู้บริหารบริษัทจัดหางานฮ่องกง และองค์กรทางสังคมท้องถิ่น ให้เกียรติมาร่วมเฉลิมฉลองวันแรงงานแห่งชาติ

            ในปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เชิดชูเกียรติแรงงานไทย โดยการจัดการประกวดแรงงาน Smart Worker เพื่อแสดงศักยภาพแรงงานไทย ที่มีการทำงานในฮ่องกงและมาเก๊า   อย่างมีคุณค่าและหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยแม่บ้าน วิศวกร ผู้ฝึกสอนมวยไทย พนักงานนวดสปา ผู้เชี่ยวชาญการนวดแผนไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเซปัคตะกร้อ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำบุญและพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดไทยในฮ่องกง (วัดเมฆธรรมวนาราม) การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการ  ตอบรับเป็นอย่างดี มีแรงงานไทย คนไทย ชาวฮ่องกง ร่วมงานมากกว่า 1,000 คน

hongkong\

hongkong

hongkong