กระทรวงแรงงานเตรียมหารือ เรื่อง การขยายตลาดแรงงานกับรัฐบาลญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

 กระทรวงแรงงานมีกำหนดการเดินทางเพื่อหารือ เรื่อง การขยายตลาดแรงงานกับรัฐบาลญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น