ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แนวปฏิบัติการขอยื่นคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม