สนร.ญี่ปุ่น สนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินแบบถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

          บริษัทรับส่งเงินระหว่างประเทศ SBI Remit เข้าพบนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น หารือประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเงินระหว่างประเทศในอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าธนาคารหรือบริษัทรับส่งเงินระหว่างประเทศอื่นๆ ซึ่งบริษัท SBI Remit มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติจำนวนประมาณ 380,000 ราย มีเป้าหมายในการขยายกลุ่มตลาดผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและแรงงานฝีมือไทยในญี่ปุ่น โดยต้องการลดจำนวนการใช้บริการส่งเงินระหว่างประเทศแบบใต้ดิน

          บริษัท SBI Remit มีบริการส่งเงิน 2 วิธี คือ 1.ส่งแบบรับเข้าบัญชี 2.รับแบบเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งใช้เวลาในการส่งเงินประมาณ 20-60 นาที โดยการส่งแบบเข้าบัญชีสามารถรับเงินโอนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์แห่งเดียวเท่านั้น และการรับเงินสดที่เคาท์เตอร์ธนาคารสามารถรับได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบีเท่านั้น ซึ่งจะมีการเพิ่มธนาคารผู้ให้บริการในอนาคต ติดตามข่าวสารได้ทาง facebook ของ SBI Remit (https://www.facebook.com/Sbiremitthailand/)

          ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและแรงงานฝีมือชาวต่างชาติที่ใช้บริการ SBI Remit มีจำนวน 90,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นเวียดนามและจีน สำหรับผู้ฝึกงานฯไทยในขณะนี้ใช้บริการประมาณ 1,200 คน (อาศัยอยู่ใน Tokyo, Aichi และ Hiroshima) โดยทั่วไปผู้ฝึกงานฯจะส่งเงินประมาณ 50,000 - 100,000 เยนต่อครั้ง

          สนร.ญี่ปุ่นได้แจ้งการสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินแบบถูกต้องตามกฎหมายและเสนอแนะการจัดทำเอกสารในการลดหย่อนภาษีเป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจง่ายของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและแรงงานฝีมือไทย ถึงแม้ว่าการยื่นเรื่องลดหย่อนภาษีทุกสิ้นปีจะเป็นหน้าที่ของนายจ้างกรณีที่ไม่มีการทำสัญญาลดหย่อนภาษีซ้อนก็ตาม