ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 สนร. สิงคโปร์ ได้เชิญชวนแรงงานในประเทศสิงคโปร์และบุคคลทั่วไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยมีคนไทยมาร่วมงานประมาณ 7500 คน