สนร.สิงคโปร์ ร่วมกับจิตอาสาจากแรงงานไทยในสิงคโปร์เตรียมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ

  

เนื่องในการเตรียมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพในประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 -24.00 น. สนร. สิงคโปร์ได้รวบรวม จิตอาสาที่เป็นแรงงานไทยในสิงคโปร์เข้าร่วมกิจกรรมในการเตรียมงานและรับหน้าที่ต่างๆเพื่อต้อนรับประชาชนทั่วไปในการมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในสถานเอกอ้ครราชทูต ณ สิงคโปร์

จิตอาสาที่เป็นแรงงานได้รับหน้าที่ในการบริการประชนทั่วไป และการขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยได้มีการเตรียมน้ำดื่ม และอาหาร มาบริจาค ซึ่งมีการจัดทีมต่างๆในการต้อนรับ บอกทาง และบริการเดินรถรับส่ง มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานจำนวนมาก ทั้งแรงงานไทยและบุคคลทั่วไปที่มาร่วมงานมีประมาณ 7500 คน