ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ญี่ปุ่น ให้คำแนะนำเรื่องการรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคสาขาบริบาลผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นาย Young Jin Arai ตัวแทนองค์กรรับ Chubu Sangyou Kaihatsu Kyodo Kumiai และนาย Kazunori Aoki กรรมการผู้จัดการบริษัท Keisokai Co.,Ltd. ร่วมมือกับโรงเรียนรามบริรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าพบนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น (สนร.ญี่ปุ่น) เพื่อหารือเรื่องการรับผู้ฝึกงานสาขาบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้รับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคต่างชาติได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนร.ญี่ปุ่นได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดหาคน การเตรียมความพร้อม และการดูแลผู้ฝึกงานระหว่างที่ทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเอกสารแนะนำเพื่อการติดต่อสอบถามต่อไป