ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ญี่ปุ่นร่วมแรงจิตอาสา/อาสาสมัครแรงงานจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุขาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมงานบุญกับชุมชนไทยในญี่ปุ่น ร่วมแรงจิตอาสา/อาสาสมัครแรงงานจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ณ วัดพุทธาราม จังหวัดไซตะมะ