สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาประกอบอาหารว่าง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาประกอบอาหารว่าง ให้กับแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์โคกหัวถนน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยอาสาสมัครแรงงานเป็นผู้ชี้เป้าผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน