แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง โดยมีนางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงานเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 2 โรงแรมประจวบแกรนด์