สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นางสุมาลี คำประยูร ประกันสังคมจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อาคารกิตติคุณ (บริเวณริมน้ำปิง) อ.เมือง จ.ตาก