ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

 

 

วันนี้(20 พ.ย. 60) นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมหารือความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในประเทศสิงคโปร์และ แนวทางพัฒนาในการให้บริการนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น