สนร.สิงคโปร์เยี่ยมหอพัก PPT 1B Lodge Dormitory

 

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เป็นเกียรติร่วมกับ สนร. สิงคโปร์ กงสุลสัญจร และอาสาสมัครแรงงาน ไปเยี่ยมหอพักแรงงานชื่อ PPT 1B Lodge Dormitory ซึ่งเป็นหอพักที่มีแรงงานต่างชาติรวม 14,000 โดยมีแรงงานไทยพักอยู่ในหอพักประมาณ 300 คน สภาพหอพักโดยรวมมีความเรียบร้อยดี มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม ไม่พบปัญหาการพักอยู่อาศัยของแรงงานไทยแต่อย่างใด