ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สื่ออนิเมชั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากสถาบันความปลอดภัยในการทำงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KOSHA)

ในสาธารณรัฐเกาหลีมีแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานประมาณ 90,000 คนต่อปี สำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการทำงานได้ง่ายกว่าแรงงานชาวเกาหลี เนื่องจากภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานของแรงงานชาวไทย ทาง KOSHA จึงผลิตสื่อเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ และฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เห็นว่าเป็นสื่อที่มีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงาน และเป็นภาษาไทยง่ายต่อการเข้าใจ จึงขอให้แรงงานใช้เวลาว่างรับชมข้อมูลความปลอดภัยด้วย เพื่อตัวคุณเอง และคนที่รักคุณครับ 

รายละเอียดวีดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วย 

1. การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการทำงาน

https://youtu.be/kG-Y-4jvgiw

2. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

https://youtu.be/ugJzS0z5mQo

3. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

https://youtu.be/gKEgl70k804

4. ความปลอดภัยในการตรวจสอบเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง

https://youtu.be/wqN599_2HMk

5. ความปลอดภัยในการติดตั้งแบบหล่อ

https://youtu.be/3M_9ByAQmj0

6. ความปลอดภัยในห้องครัว

https://youtu.be/Gz5tbB60834