ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานพิธีงานลอยกระทงวัดเมฆธรรมวนาราม เขตต่ายโป ฮ่องกง

วันอาทิตย์ที่ ๕5 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยนางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานพิธีงานลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ วัดเมฆธรรม วนาราม เขตต่ายโป ฮ่องกง ภายในงานมีกิจกรรม การทำบุญตักบาตร การแสดงของกลุ่มแรงงานไทย ในฮ่องกง การประกวดนางสาวรำวงย้อนยุค การประกวดนางนพมาศ การแสดงรำกลองยาว โรงทานอาหารและเครื่องดื่ม พิธีลอยกระทง การถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน มีชาวไทย ชาวต่างชาติ แรงงานไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน