ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมพิธีวันครบรอบสถาปนาพระพรหม ประจำปี 2560 ณ เมืองมาเก๊า

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอสิม้า มณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ร่วมพิธีวันครบรอบสถาปนาพระพรหม ประจำปี 2560 ณ เมืองมาเก๊า โดยมีนาย ห่อ เฮา หว่า รองประธานกรรมการของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานกิตติศักดิ์ถาวรของคณะกรรมการฉลองพระพรหม ณ ลานพระพรหมหน้ามาเก๊า จ๊อกกี้ คลับ ภายในงานพิธีบวงสรวงพระพรหม จัดให้มีการแสดงรำบวงสรวง โดยคณะนาฎศิลป์ประเทศไทย โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนที่ศัทธาจากจีนฮ่องกง และมาเก๊า เข้าร่วมงานโดยประมาณ 700 คน