ชาวแฟลต แห่ขอบคุณ“บิ๊กอู๋”ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงสำเร็จ

วันที่: 
07 ธันวาคม 2017

             พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับชาวชุมชนแฟลตดินแดง นำโดย นายสนิท คงมั่น ผู้นำชุมชนดินแดง รวมทั้งผู้นำศาสนามัสยิดมูฮายีรีน เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ และประชาชนชาวดินแดงกว่า ๕๐ คน เข้าร่วมแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณเนื่องในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่ง ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

             โอกาสนี้ ผู้นำชุมชนดินแดงได้กล่าวขอบคุณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งทำให้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างมีความคืบหน้าตามแผนที่กำหนด โดยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทนั้นจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๘ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๗) จึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
7 ธันวาคม 2560