ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก ระดับ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก ระดับ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน

 

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 28 คน

-----------------------------------------------------

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 55/2560
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
30 พฤศจิกายน 2560