ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ โรงแรมรีเกิล โอเรียนทัล เขตเกาลูนซิตี้

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ โรงแรมรีเกิล โอเรียนทัล เขตเกาลูนซิตี้ โดยมีนายระพีพงศ์ บรรจงศิลป รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธี โดยนางจารุณี นครศรี กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวทักทายแรงงานไทยและแนะนำนางสาวอรอนงค์ ศรีสุวืทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงงาน) ซึ่งเข้ารับหน้าที่เมื่อเดือนกันยายน 2560 และ ได้กล่าวย้ำให้แรงงานไทยดูแลและหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเพื่อวางแผนในการดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การฉายวีดิทัศน์พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย การมอบใบประกาศเกียรติคุณ การแสดงของหสภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมรวมไทย นักศึกษา กศน. ฮ่องกง การแสดงผู้ช่วยแม่บ้านอินโดนีเซีย การจุดเทียนเพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี มีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐฮ่องกง ต้วแทนจากหน่วยงาน NGO ชาวไทย และ แรงงานไทยในฮ่องกง จำนวนประมาณ 300 คน